Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-28

Marknadsplan - Marknadsföringsstrategi (Ovanåker) Nefab - den globala partnern för kompletta förpackningslösningar!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bolagsinformation:
Nefab leverar kompletta förpackninglösningar till internationella industrikoncerner inom främst teleutrustings - och fordonsindustrin. Nefab har egna bolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt i Asien. Faktureringen uppgår till 1 miljard kr. Nefab-aktien är noterad på OM Stockholms-börsen. Nefab Emballage AB ligger i Alfta i Hälsningland och är Nefab-koncernens största enhet.

Nefab Emballage har infört ett nytt koncept. Kompletta förpackningslösningar innebär att Nefab tar ansvar för förpackningsfrågor i kundens hela logostikflöde, från leverantör till slutkund. Syftet är att sänka kundens totalkostnad för logistik och transportskydd samt medverka till en så låg miljöbelasning som möjligt.

Nefab har redan kommit långt när det gäller leveranser av kompletta lösningar, men det finns fortfarande stora utvecklingsmöjligheter. Till våra stora nyckelkunder leverar vi CPS idag, men vi önskar också bredda vår kundkrets.

Ämne för examensarbeta:
En marknadasföringsstrategi utformas utifrån vårt koncept:
Nefab erbjuder kompletta förpackningslösningar med kostnadseffektivt produktskydd - från tillverkning till slutförbrukare - över hela världen. Nefabs produkt för konceptet heter CPS (Complette Packaging Solutions, Consulting Product Service).

Frågeställning:
Vilken marknadsföring ska Nefab Emballage använda sig av för att sälja CPS-produkten?
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.