Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-07

Förebildsföretaget 2003 - vad tycker och hur agerar ett företags olika intressentgrupper? Hur bör företaget agera?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Förebildsföretaget 2003 är en bred kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag. Syftet med denna undersökning är att kartlägga vad ett företags olika intressentgrupper tycker och hur de agerar i en mängd olika frågor som rör de bitar av ett företags verksamhet som ofta kallas CSR (corporate social responsibility) det vill säga de bitar som fokuserar på det ansvar företaget tar mot sin omvärld och som gynnar det långsiktiga företagandet. Ett annat sätt att beskriva det du och vi kommer att göra är en stor intressentdialog, precis som många företag gör idag, fast på en nationell nivå. Områden som bland annat kommer behandlas är: konsumentbeteende, företags beteende i samhället, företag som arbetsgivare, företagets ägare, företagsranking, värdekedjan, långivande, opinionsbildning etc. - samtliga ur ett CSR-perspektiv.

För den som kommer att jobba med oss är det nyss beskrivna grunden och vi välkomnar egna initiativ och frågeställningar, vi har gjort denna undersökning sen 1995 och visst är kontinuitet bra för att kunna jämföra men samtidigt vill vi spegla förändringar i företagande och samhället i stort och där får studenten ett stort ansvar. Vi söker den som skriver uppsats under hösten 2003. Det finns olika områden att deltaga i eftersom det är en stor och bred undersökning, exempel är marknadsundersökning/analys, affärsstrategier, CSR givetvis, statistik mm. För dig som är redovisningsintresserad är detta område också intressant då hållbarhetsredovisningar är något som kommer mycket starkt.

Avslutningsvis bör du som är intresserad titta på vår hemsida: www.forebildsforetaget.com

Vänligen

Daniel Målberg, projektledare Förebildsföretaget 2003

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.