Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-03-27

Utvärdering av vår emballagehantering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområde: Logistik/miljö

Bakgrund: Det förs en diskussion i Lear Europa angående det mest effektiva användandet av emballage.

Syfte: Göra en jämförelse mellan användandet av Volvos emballage kontra köpa eget flervägsemballage. Jämföra olika emballage system, Linpac, Chep; Volvo eller köpa eget. Var går gränserna rent ekonomiskt för returflöden.

Metod: Se hur stora de ¿gömda¿ kostnaderna är, t e x miljöåtervinning, reparation. Administration , flexibilitet, m.m. Arbetet ska gälla för Lear Sverige, men även vara utformat så att resultatet ska kunna vara användbart i övriga Europa. Ska skrivas på engelska

Innan examensarbetet påbörjas skall skriftlig överenskommelse upprättas mellan företaget och examensarbetaren om arbetets omfattning. Överenskommelsen upprättas i samråd mellan ansvarig funktionschef och personalavdelning. Examensarbetsämnet skall vara definierat, avgränsat samt framgå av överenskommelsen. Alla examensarbeten skall ha en av företaget utsedd handledare. Examensarbetet anses slutfört efter godkännande av handledaren.

Examensarbetet kan utföras på företaget och/eller studieorten på det sätt som handledaren och examensarbetaren kommer överens om.
Utförandet av examensarbetet utgör ej någon form av anställning på företaget.
Examensarbetaren bereds endast tillfälle att i företagets lokaler utföra och färdigställa sitt examensarbete.

Företaget förbehåller sig rätten att utan begränsning använda resultatet av examensarbetet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.