Sökning: "SUGAR"

Hittade 14 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet SUGAR.

Inkom Exjobbsförslag
2011-10-24Process technology to turn peepoos, single use toilets, into fertiliser (inaktivt)
2011-07-19Kopia av Characterization of spruce bark polysaccharides (inaktivt)
2011-06-16Structural studies of a bacterial lipopolysaccharide (inaktivt)
2010-03-15Survival of the Beet Cyst Nematode Heterodera schachtii during the Biogas Process (inaktivt)
2008-09-30Bio-booze boosting - Improving bio-ethanol fermentation by enzymatic pretreatment (inaktivt)
2008-05-06Simultaneous starch saccharification and yeast biomass production (inaktivt)
2008-01-17Chocolate: Surface Control and Bloom Prediction (inaktivt)
2007-03-19Structural determination of enzymes important in bio-fuel production (inaktivt)
2007-03-12Enzyme mining from biogas sludge - A metaproteome approach (inaktivt)
2007-03-07Fate of plant pathogens during production of biogas as biofuel (inaktivt)
2007-03-07Microbial community profiling and biocontrol of storage pathogens on sugarbeets (inaktivt)
2006-02-28Molecular characterisation of the yeast and bacterial community in industrial ethanol production (inaktivt)
2006-01-18Aphid induced callose production and phloem transport in barley, studied in South-Africa (inaktivt)
2004-10-22Adsorption of sugar based surfactants on polymer latex (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.