Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-20

Studier av proteiner som interagerar med Presenilin 1, en gen muterad i familjär Alzheimers sjukdom

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alzheimers sjukdom är en vanlig neurologisk sjukdom som leder till demens.
Många nervceller dör under sjukdomsförloppet, men de exakta mekanismerna bakom denna celldöd är ej kända. Presenilin 1 är en gen som är muterad i många fall av ärftlig Alzheimer, där sjukdomen ofta bryter ut redan i 30-40-årsåldern. Presenilin 1 har visats sig interagera fysiskt med många proteiner, bl.a Bcl-2 och Bcl-x som skyddar mot celldöd. Hur denna interaktion påverkas då Presenilin är muterat är dock okänt.
Detta projekt syftar dels till att studera interaktionen mellan Presenilin 1 och Bcl-2 eller Bcl-x i cell-linjer som uttrycker vildtyp eller muterat Presenilin. Detta kan göras med hjälp av immunoprecipitering. Vidare syftar projektet till att identifiera nya proteiner som interagerar med Presenilin 1. Detta kan göras med immunoprecipitering, följt av silverfärgning och identifiering med mass-spektrometri. Alternativt kan så kallade antibody arrays användas, där man får en direkt identifiering av proteinerna, men där antalet möjliga proteiner är begränsat till ca 400. Även för dessa potentiella nya interaktioner kommer påverkan av mutationer i Presenilin 1 att studeras.
Projektet kommer att utföras på Karolinska Institutet, Institutionen Neurotec, Avdelningen for Experimentell Geriatrik som är belägen i Novum-huset vid Huddinge Sjukhus. Delar av projektet kommer att utföras på KASPAC, som är en liten grupp inom Neurotec som är sponsrad av det japanska läkemedelsföretaget Sumitomo Pharmaceuticals.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.