Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-08

Väderradarmod för spaningsradar - grafikprocessorstödd signalbehandling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Din roll
Vi ämnar införa en väderradarmod i nästa generations spaningsradar. Då denna funktion är en tilläggsfunktion vid sidan av radarns ordinarie uppgift är det viktigt att kostnaden inte blir för hög. En avsevärd del av utvecklingskostnaden ligger typiskt i att implementera signalbehandlingsalgoritmer i dedicerad hårdvara och vi vill därför helst använda konventionella PC-datorer för att lösa denna uppgift. För att erhålla tillräcklig beräkningsprestanda kan datorns processor behöva stöttas genom att beräkningarna läggs ut på en eller flera grafikprocessorer.
Examensarbetet skall bestå i:
1) Utföra litteratursökning runt moderna väderradarsystem
2) Föreslå lämplig systemlösning
3) Realisera en signalbehandlingsmodell i Matlab där systemets beräkningsdator vid behov stöds av en eller flera grafikprocessorer via programmeringsmodellen CUDA (eller Open CL)
4) Applicera signalbehandlingsmodellen på inspelade radardata (off line) för att demonstrera funktionen

Dina kvalifikationer
Arbetet är lämpligt för två teknologer med fysik-, elektroteknik- eller datorteknikbakgrund.
Huruvida fokus för examensarbetet skall ligga specifikt på väderradarmoden eller på grafikprocessorstöd av off line-beräkningar avgörs av studenterna i samråd med handledarna innan examensarbetet inleds.

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har cirka 12 000 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.
Kontakpersoner:
Magnus Sundberg, rekryterande chef
tfn: +46 31 794 8198
Peter Fornmark, handledare
tfn: +46 31 794 8897  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.