Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-01

Microsoft .NET Framework 3.0

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sigmas målsättning
Portera ett befintligt ramverk utvecklat av Sigma från .NET Framework 2.0 till .NET Framework 3.0. Arbetets största utmaning är att införa Workflow Foundation som är en mycket viktig komponent i det nya operativsystemet Windows Vista.

Akademisk målsättning
En akademisk vinkel på arbetet skulle kunna vara att utvärdera arbetsmetodik vid källkodsuppgradering. Stöder traditionella systemutvecklingsmetoder större förvaltningsingrepp? Ingår lyft av teknisk plattform i informationssystemets livscykel eller påbörjas en ny cykel?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.