Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-19

Exjobb inom: Java, Jboss Application Server, Jboss Seam, Jboss Portal API, Testing

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Benämning:
Dynamisk modifiering av user content i JBoss Portal från det nya web ramverket JBoss Seam

Sammanfattning:
Arbeta mot JBoss Portal API från JBoss Seam web framework.
Modifiera och skapa sidor, themes och layouts programmatiskt och lagra detta persistent i Javabaserat backend. Accesstyrning av modifieringen av sidor, themes och layouts till roller och användare i portalen.

Bakgrund:
Ofta arbetar man med en Jboss portal via portalens färdiga grafiska gränssnitt för att modifiera och utöka portalen med nya sidor och utseendet på dessa. Att programmera mot portalen genom dess API är oftast inte helt definierat och något färdigt weblager för färdigt bruk finns i egentlig mening inte.

Beskrivning av uppdraget:
Uppgiften är att i Java bygga ett lager igenom man kan skapa sidor och koppla teman och layouter till dessa rent programmatiskt utifrån händeler från användare i portalen. Vidare krävs att kunna styra modifieringen av teman och layouter utifrån uppsatta regler. Detta skall integreras i ett weblager baserat på Jboss Seam.

Erfodrade färdigheter:
• Goda färdigheter i Java SE och J2EE (Java EE 5 önskvärt)
• Grundläggande förståelse för API:er och hur man nyttjar dessa i egna system
• Grundläggande förståelse för weblager och dess innbörd i en större webbapplikation
• Grundläggande intresse för nya ramverk och open source-projekt i Javavärlden.
• Grundläggande förståense för och erfarenhet av testning av kod under arbetets gång.

Omfattning:
Det praktiska arbetet skall vara färdigställt den 1 mars. Arbetet motsvarar circa 10 p.

Nyckelord:
Java, Jboss Application Server, Jboss Seam, Jboss Portal API, TestningWHYDAN är ett bolag som ligger under Entreprenörshuset IQube. WHYDAN är ledande inom utvecklingen av framtidens Web.

Vid intresse - vänligen kontakta Judith Wolst på:
[email protected]
0739-869154.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.