Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-22

Uppföljning av ett Utvecklingsprogram (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Innovationsteknik, management, marknadsanalys, marknadsföring, marknadsundersökning, organisationsteori, tjänsteproduktion, informationshantering, fortbildning, arbets- och organisationspsykologi, kognitionsvetenskap, socialpsykologi, folkhälsovetenskap

Bakgrund
BAMconsult ser det som en självklarhet att välbefinnande och hälsa är en förutsättning för framgång och lönsamhet. Förmåga att arbeta avspänt och hälsobefrämjande samtidigt som tempot är högt och förändringstakten snabb är avgörande för organisationers utveckling och resultat. Företaget har varit verksamt inom området Human Resource sedan slutet av 80-talet. Vi ser oss som en portal via vilken kunden får tillgång till effektiva verktyg för utbildning och utveckling.

Vi ser en fortsatt positiv utveckling vad gäller organisationers vilja att aktivt verka för de anställdas personliga utveckling. För att må bra, vara kreativ och självmotiverad behöver alla i organisationen, den enskilde medarbetaren, teamet och ledarna fungerande strategier och verktyg för beteendeförändring. Företaget arbetar med egenutvecklade och skräddarsydda program för ledarskap och kommunikation.

Uppdrag
Ett av de skräddarsydda program vi erbjuder våra kunder är ett Utvecklingsprogram för kvinnor. Det är en processutbildning som löper över ett års tid med gemensamma träffar en gång i månaden, förutom de gemensamma träffarna sker även individuell coachning. Grupperna består av 6 - 10 deltagare per kurstillfälle. Kursen vänder sig till kvinnor som är mitt i karriären, och som är beredda att satsa tid och engagemang för yrkesmässig och personlig utveckling.

Utvecklingsprogrammet för kvinnor har pågått under en 10-års period med självklara förbättringar/förändringar i programmet. Nu skulle vi vilja genomföra en uppföljning av de deltagare som passerat programmet genom åren samt genom undersökningar (intervju samt enkät) få vetskap om programmets fortsatta utveckling. Frågor vi ställer oss är: Vad gav programmet dem? Vad gav programmet organisationen? Har vi vänt oss till rätt målgrupp? Vilka organisationer ska vi vända oss till i framtiden? Hur ska vi fortsätta att utveckla programmet? Resultatet av uppföljningen och undersökningen bör ligga till grund för hur programmet ska utvecklas i framtiden samt hur vi ska marknadsföra det.

Vi söker nu en eller ett flertal kreativa och duktiga studenter som vill vara med och bidra med sin kunskap i detta uppdrag, i form av projektarbete, examensarbete eller magisterarbete. Kom gärna med egna förslag, frågeställningar och idéer som kan vara av intresse för både dig och oss, som passar in i den utbildning du läser. Stäm gärna av dina frågeställningar med din handledare eller lärare på högskolan innan du kontaktar oss.

Hemsida: www.bam.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.