Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-04

Transmission av optiska filter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet syftar till att för SAAB utveckla och tillämpa mätmetoder för prestandaanalys av optiska filter med mycket låg transmission (dämpning > 50 dB). I examensarbetet ingår utveckling av datainsamlingssystem med PC-gränssnitt till en FEMTO lock-in förstärkare, helst med Labview.


Kontaktman på SAAB:
Henrik Ludwigs
SAAB AB
Tel. 08 - 580 857 29
[email protected]


Handledare på KTH:
Olli Launila
Tel. 08 - 5537 8635
[email protected]


Examinator:
Lars-Erik Berg
Tel. 08 - 5537 8119
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.