Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-20

Ungdomarnas drogvanor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Örebro kommun satsar på utökat samarbete med universitetet. Kommunens programkansliet Tillväxt och utveckling satsar på kunskapsöversikter inom olika ämnesområden. Vi behöver göra en analys av genomförda drogvaneundersökningar. Men: Vilka slutsatser kan vi dra av det? Hur trovärdiga är sådana undersökningar?

Hur kan samhället stötta de positiva krafterna i form av ungdomar som tagit ställning mot droger? Hur ta vara på ungdomars engagemang och skapa delaktighet i arbetet mot narkotika? Vilka erfarenheter finns?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.