Sökning: "mean return"

Hittade 12 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet mean return.

Inkom Exjobbsförslag
2011-12-19A System for Googling Operational Data in Clouds (inaktivt)
2011-08-22Which system solution should be chosen at a future electrification of the roads for electric lorries? (inaktivt)
2011-05-09Big Data Visualization (inaktivt)
2011-05-09Social Network Analysis Utilizing Big Data Technologies (inaktivt)
2010-09-30Investigation of PDM/PLM systems and management of environmental regulatory needs (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-01-15Executing Statistical Programs from SQL (inaktivt)
2008-05-30Study of auroral potentials using multi-satellite data from ESA’s Cluster mission (inaktivt)
2008-05-30Thesis title on Ericsson: Signal/control interface characterization concerning EMC in Radio Base Station (inaktivt)
2006-10-13Return on investment (ROI)/nyttovärdering av verksamhet vid Traktörens förvaltningsbibliotek i Göteborg (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Study of query plan optimization approaches (inaktivt)
2005-06-08Nyttovärdering av digital ritningshantering i fastighetsbolag (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.