Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-25

Miljövinster genom effektivare transporter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakom FM Marin står Anders Meiton, innovatör och erfaren entreprenör med segling som sitt stora intresse. Han startade 2006 FM Marin med målsättningen att ge båtägare ökad komfort och trygghet genom att ge dem möjlighet att hålla koll på nivån i bland annat septiktanken.

Sedan starten har FM Marin lanserat produkter som på ett enkelt och tillförlitligt sätt mäter vätskenivån i industri-, septik-, bränsle- och vattentankar. Unikt med FM Marins nivåmätare Gobius är att den mäter från tankens utsida vilket gör den väldigt enkel att installera. Dessutom behöver inga onödiga hål borras.

Gobius finns installerad på ca 3 600 fritidsbåtar och FM Marin har nu tagit fram en ny utvecklad produkt – Gobius för fritidshus slutna avfallstankar. Nivåmätaren består av 3 sensorer, en kontrollenhet samt en panel. Sensorerna, som fästs på utsidan av tanken, skapar en vibration som sedan mäts för att avgöra om vätskenivån i tanken har passerat sensorn. Sensorerna är kopplade till en kontrollenhet som i sin tur är kopplad till en panel med lampor som indikerar vätskenivån i tanken.

I Sverige finns ett stort antal fritidshus med slutna avfallstankar. I dagsläget är det svårt att hålla koll på nivån i tanken – är den tom eller full? Behöver den tömmas? Lagen säger att det ska finnas ett överfyllnadsskydd, ett larm som talar om när tanken är full. Detta innebär att en lampa tänds, inget mer. Eftersom de mäter från insidan fungerar de bara de första veckorna.

FM Marin har nu tagit fram en specialversion av Gobius – Gobius för fritidshus. Nivåmätaren för slutna avfallstankar har kompletteras med ett GSM-larm som går både till husägaren och till kommunen/slamsugningsföretaget som sköter tömningen. Det finns möjlighet att få larm vid fyra olika nivåer i tanken. Detta gör det möjligt att följa nivån i tanken vilket innebär att företaget som ansvarar för slamsugningen kan planera och optimera sina resor och på ett helt nytt sätt. Tidigare har man fått åka och tömma akut, vilket är extra dyrt för husägaren, och ibland har man åkt även om tanken inte behöver tömmas. Detta är ett resultat av att husägare ofta har fast avtal på hur många gånger per år tanken ska tömmas.

Bara på Tjörn finns ca 5 000 fritidshus med slutna avfallstankar. Uppgiften är att undersöka vilka miljövinster som skulle kunna uppnås genom minskade transporter om alla hus installerade Gobius. Uppsatsen/examensarbetet ska inledas med en nulägesanalys av hur miljöbelastningen från transporterna ser ut i dagsläget. Sedan ska beräkningar och uppskattningar göras på hur mycket miljöbelastningen skulle kunna minska genom exempelvis ruttoptimering.

Slutliga avgränsningar görs i samråd med handledare och företaget.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.