Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-27

Flödesmätare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet handlar att ta fram en flödesmätare, ett enkelt mätinstrument för att bestämma en magnets flöde och riktning (polaritet). Förutom den rent elektroniska konstruktionen ingår också i uppgiften att med ett fiffigt byggsätt kunna få in konstruktionen i exempelvis en ”penna” för att få en trevlig och enkel produkt att använda och hantera. Mätvärdet ska givetvis presenteras på ett tydligt och ”trevligt” sätt, display eller … En prototyp finns men dess konstruktion är ej dokumenterad, dock kan den användas som referensobjekt i arbetet.

Allmän info: Genom minST förmedlas detta exjobb.
Kontaktperson på minST:
Anders Martinsen; [email protected]
Tfn: 021 - 10 3 07

Kontaktperson på företaget:
Magnus Gustafsson, [email protected]
Tfn: 0220 – 232 81 (0730 – 830 410)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.