Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-23

Hjälp oss bredda vår kundkrets

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BR Hermansson Ingenjörs AB är ett mindre teknikföretag med expansionsambitioner. Vi finns i Kungälv strax norr om Göteborg. Vår verksamhet vilar på tre ben: Maskinbyggnation, maskinkonstruktion samt projektarbete. Våra kunder är: Volvo Personvagnar, Swedish Match samt i viss mån Astra Tech. Undantagsvis får vi ströuppdrag från mindre beställare. Vår ambition är att få företaget att växa och att vi skall synas runt om på många arbetsplatser.

Det vi i första hand vill satsa på är maskinbyggnationsdelen. Vi bygger produktionsutrustningar, dvs vi tar fram verktyg och maskiner som underlättar och/eller automatiserar arbetsmoment i företagens produktionsverksamhet.

För att underlätta vår expansion vill vi ha hjälp med att hitta företag som under den närmaste framtiden anser sig vara i behov av att investera i utökad maskinpark. Anledningen kan tänkas vara ökad produktion, rationalisering, möta höjda kvalitetskrav, personalvård tex såsom anskaffande av lyfthjälpmedel, automatisering av tråkiga/farliga arbetsmoment mm. mm. En del företag som vill satsa på stora investeringar behöver kanske hjälp i projektarbete där vi kan erbjuda projektledning eller vara sakkunniga inom mekanikområdet. Andra kanske behöver hjälp med att dokumentera sina utrustningar inför kommande beställningar av maskiner.


Ni och vi behöver naturligtvis ha täta kontakter där vi kan stämma av hur ert arbete fortskrider samt att vi kan stötta och hjälpa efter bästa förmåga. Själva arbetet behöver inte utföras på plats hos oss och mycket av våra kontakter och avstämningar kan ske över telefon och mail.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.