Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-12-03

INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Borlänge Energi söker 14 examensarbetare till att göra examensarbete inom energisystemteknik och miljö- och vattenteknik i följande länder:

• Chile, Santiago
• Rumänien, Pitesti
• Kina, Wuhan
• Indien

I första hand ska MFS sökas för finansiering. Mer information om MFS hittas på sidan www.mfs.nu/ . Ansökningstiden för MFS varierar men för en del skolor är det en deadline redan i februari. I Indien kommer examensarbetena utföras i samarbete med organisationen Hand-in-Hand (http://www.hihseed.org/). Borlänge Energi samarbetar också med IVL (www.ivl.se) och företag i nätverket SET (www.swedishenvirontech.com).

BAKGRUND
Infrasystem som energi, avfall, vatten och avlopp, gator och nu senast bredband har byggts ut och förvaltas av kommunerna i samverkan med konsulter och entreprenörer. Helhetssyn och både bred och djup kunskap om infrasystem återfinns därför i Sverige inom de kommunala organisationerna, som via sina branschorganisationer samarbetar både nationellt och internationellt. Borlänge kommun har valt att samla infrasystemen i ett bolag, Borlänge Energi. Borlänge Energi har sedan 90-talet samarbetat med utländska kommuner inom miljöområdet. Samarbetet har främst gått ut på en kompetensöverföring från den kommunala sektorn. Det har handlat om energiproduktion, avfallshantering och miljöteknik. I Pitesti, Santiago och Wuhan arbetar man också för att skapa ett miljöteknikcentrum. Centrumet ska verka som en långsiktig brygga mellan svenska och utländska miljöteknikföretag och organisationer som jobbar med miljöteknik. Centrumet ska också vara en plats där företagen kan mötas.

Santiago, Chile
Sedan 1990 har Borlänge Energi medverkat i kommunala utvecklingsprojekt i Chile och genomfört årliga studiebesök för chilenska kommuner till svenska kommuner. Dessa besök har skett inom SIDA-finansierade utvecklingsprojekt inom områden såsom kommunal avfallshantering och andra miljöprojekt. Avfallshantering har varit huvud fokus i alla projekt sedan det är ett mycket konkret område att arbeta med och som också kommunerna har direkt ansvar över. För att ansöka om MFS till Chile ska man ha läst spanska i några år eller vara beredd att gå en intensiv kurs på plats. Se redan utfört X-jobb i Chile Santiago: http://www.wprogram.nu/filer/exjobb/Anna_Risberg.pdf).

Rumänien, Pitesti
1998 påbörjades ett projekt, initierat av kommunförbundet och svenska ambassaden i Bukarest, i syfte att öka kontakten mellan kommunerna i länderna. Idén var att olika svenska kommuner skulle hitta Rumänska vänortskommuner med utveckling av båda parter som mål. Den rumänska ort som blev Borlänges motpart blev staden Pitesti ca 10 mil norr om Bukarest. Ett samarbete påbörjades och integrerades i det internationella arbete som bedrivs via Borlänges kommuns bolag Borlänge Energi. Under åren 1998 till 2005 genomfördes ett antal miljöprojekt med representanter från City Hall i Pitesti, VA-bolaget och Fjärrvärmebolaget och olika organisationer såsom skolor NGO:s mfl.

Wuhan, Kina
Borlänge Energi startade sitt samarbete med Wuhan år 2000 och har sedan dess haft tre projekt riktade mot Wuhan. En förstudie har utförts om hur en etablering av ett miljöteknikcentrum skulle kunna genomföras. Två pågående projekt är hanteringen av kommunalt avloppsslam och ”alternativ energi ur avfall”. Här följer ett exempel på hur man går till väga i slamhanteringsprojektet: Hanteringen av det kommunala avloppsslammet är ett mycket akut problem för staden eftersom mängden slam som produceras ökar i takt med att avloppsnätet byggs ut. Deras enda metod idag är att lägga slammet på deponi. I slamprojektet reser experter inom området till Wuhan och håller seminarier om de metoder som finns idag. En grupp från Wuhan bjuds också in till Sverige för att träffa företag och experter inom slamhanteringsområdet.

Man ska helst ha läst kinesiska i några år för att göra examensarbete i Wuhan eftersom språket kommer vara det största problemet. Fem stycken examensarbetare har hittills utfört sitt examensarbete i Wuhan inom områdena vattenreningsteknik, slamhantering och ”waste to energy”. Se färdigt examensarbete http://www.w-program.nu/filer/exjobb/Anna_Hagberg.pdf

Indien
Samarbetet med Indien är relativt nytt. Borlänge Energi tänker starta upp en förstudie för hur man kan bygga en förbränningsanläggning för sopor i Mombay. På Borlänge Energi finns experter inom detta område. Organisation Hand in Hand har också startat upp en del miljöprojekt inom avfall och vattenrening i främst södra Indien.

Se också

http://www.tunabyggen.se/upload/Broschyrer-blanketter/Ny%20Borl%C3%A4nge%20tidning/Tidn.Borlange_Nr1_2007.pdf (Sidan 4)

och

http://www.tunabyggen.se/upload/Broschyrer-blanketter/Ny%20Borl%C3%A4nge%20tidning/TidnBorlange_Nr2_2007.pdf (Sidan 12)


KONTAKT PERSON:
Anna Hagberg, Borlänge Energi
Email: [email protected]
Telefon: 0243-745 39


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.