Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-31

Miljöbedömning av ett bostadshus i Hammarby Sjöstad, Stockholm (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: Miljöbedömning eller miljöklassning av byggnader är ett nytt område. Olika metoder som ger olika resultat har utvecklats i olika länder. I september 2005 hålls en stor internationell konferens kallad Sustainable Building. Här ingår också en utställning av byggnadsprojekt från olika länder där NCCs projekt kv. Holmen i Hammarby sjöstad skall ställas ut. För att medverka i den här utställningen skall projekten miljöbedömas med en internationell metod kallad GBTool. För att få en intressant jämförelse vill vi också utvärdera byggnaden med en svensk metod kallad EcoEffect.

Kv. Holmen har fått ett svenskt miljöpris och därför särskilt intressant att studera närmare ur miljösynpunkt.

Uppgift:
Att utvärdera kv. Holmen med miljöbedömningsmetoderna GBTool och EcoEffect, redovisa och diskutera resultatet. Resultatet förväntas utgöra ett underlag för utställningen i Japan.

Genomförande:
Byggnaden skall inventeras och enkätundersökning skall genomföras. Man skall sätta sig in i användning av GBTool och EcoEffect samt vilka indata som krävs. Data samlas via ritningar och intervjuer. Slutsatser skall dras gällande byggnadernas miljöbelastningar och skillnader mellan de olika metoderna. Arbetet skall vara klart till sommaren och kan påbörjas omedelbart.

Insatser: Arbetet förväntas innebära minst 10 p men kan säkert utföras till en omfattning av 20 p dvs. vara lämpligt för två personer med målet att vara klar före sommaren. Lämplig utbildningsbakgrund är t.ex. byggnadsingenjör.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.