Sökning: "tillverkningsprocesser"

Hittade 13 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet tillverkningsprocesser.

Inkom Exjobbsförslag
2011-11-23Energiinriktad processoptimering (inaktivt)
2011-04-28Energibesparing hos värmebehandlande och plåtformande företag (2 examensarbeten) (inaktivt)
2008-05-30Polymerteknologi ”Självsmörjande material” (inaktivt)
2007-12-06Automatisk matchning och tracking av speciella objekt i IR-bilder med objektmodellering och lärande system (inaktivt)
2007-10-22Analys av marknaden för robotsimulering i Sverige (inaktivt)
2007-09-21Utveckling av ett lärande system för detektion och identifiering av gas i IR-bilder (inaktivt)
2007-06-01Utveckling av IR-kameraemulator för PC (inaktivt)
2007-01-08Utveckling av korrelationstracker för följning av rörliga objekt i IR-bilder (inaktivt)
2006-11-07Software Fabriken behöver en marknadsplan! Möjlighet till anställning finns. (ke) (inaktivt)
2006-10-11Selektion av defekta IR-kameror med ett lärande system för detektion av bildartefakter (inaktivt)
2005-03-21Online-mätning av tensider (inaktivt)
2003-04-17Analysera instabila tillverkningsprocesser (inaktivt)
2002-10-15Kinetikstudier med Biacore (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.