Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-24

Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.Support and Services, division Aircraft services, producerar en mycket stor volym teknikinformation som används av tekniker och piloter för att underhålla och hantera militära och civila Saab-flygplan. Teknikinformationen innehåller många illustrationer som är skapade med utgångspunkt från två- och tredimensionella ritningar. Vid konstruktionen av den nya Gripen-generationen används MBD (model based definition) istället för traditionell ritteknik. Detta ställer helt nya krav på produktionen av illustrationer, men ger samtidigt också helt nya möjligheter att illustrera teknikinformationen. MBD-modeller innehåller också en stor mängd information som skulle kunna utnyttjas för att effektivisera hela produktionen av teknikinformation och för att få den mera lättanvänd. Det skulle t ex kunna vara möjlighet att automatiskt generera underlag till den skrivna teknikinformationen från MBD-modellerna. Det skulle också kunna vara möjligt att inkludera större modeller i teknikinformationen och låta användaren/läsaren navigera sig fram i modellen och därmed få fram information om hur en viss detalj ska hanteras, om dess reservdelar etc. Möjligheterna är många och vi behöver hjälp att utforska dem.Examensarbetet syftar till att ta fram ett förslag på hur produktionen av teknikinformation kan effektiviseras genom att utnyttja MBD-modellerna som underlag. I detta arbete ingår att:· analysera vilken information som finns i MBD-modellerna och jämföra med det informationsbehov som finns för teknikinformationen

· utvärdera de verktyg som idag används för hantering av MBD-modeller och föreslå vilka som ska användas för att skapa illustrationer till teknikinformationen

· föreslå presentationsmetoder för de nya illustrationerna i teknikinformationen

· föreslå arbetsmetoder för att framställa de nya illustrationerna.


Vi söker en eller två teknologer som gärna studerar data- och mediateknik (t ex informationsteknologi eller mediateknik) och som har ett intresse av att utveckla effektiva och användarvänlig lösningar för teknikinformation.

Läs mer och ansök via www.saabgroup.com/career. Du hittar examensarbetet under Vacancies.

Kontaktpersoner:

Mats Hermansson, tfn 013-181202, mobil 0734-181202

Mats Anell, tfn 0734-185279  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.