Sökning: "pilotstudie it"

Hittade 9 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet pilotstudie it.

Inkom Exjobbsförslag
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-03-03Utveckling av mobiltelefonapplikation för insamling av kostdata (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-06-16Analys av prediktiva faktorer för fonders framtida avkastning (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2006-12-08Svensk Handel - Framtidens butik - hur kan upplevelseshopping stärka konsumentens köpkraft och helhetsupplevelse? (inaktivt)
2006-06-19Vilken metod är lämplig för uppföljning av åtgärder beträffande bevarande av Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) och dess livsmiljöer? (inaktivt)
2006-05-02Vilka faktorer styr etablering av kringservice utmed våra vägar? (inaktivt)
2006-01-24Kvalitetsvariation i ensilage ¿ en pilotstudie av källor, konservering och effekter av variation på Nötcenter Viken (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.