Sökning: "möjlighet och hinder för"

Hittade 12 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet möjlighet och hinder för.

Inkom Exjobbsförslag
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2007-06-04Aiai - ett projekt syftande till att underlätta för funktionshindrade genom hjälp med de administrativa sysslorna förknippade med personlig assistans (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete inom projektet Aiai - utveckling av ett system som syftar till att underlätta för funktionshindrade (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2006-08-11Fordonsplacerad signal/bildbehandling för att undvika viltolyckor (inaktivt)
2006-02-21Ta fram en webbplats där användaren, genom övning, har en möjlighet att förbättra sig och få ett konkurrenskraftigt resultat på SAT-provet (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning av viljan och attidyden till förändring av den egna arbetssituationen (inaktivt)
2005-10-06Lärcentrum i Bromölla - en motor för regional och lokal utveckling! Marknadsundersökning (inaktivt)
2005-05-30Marknadsundersökning - användning av lättviktsmaterial till sjöss (inaktivt)
2005-04-15Vinimport och trading Georgien-Skandinavien (Sandviken) (inaktivt)
2004-10-22Hur kommuniceras matematik? (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.