Sökning: "KAMPANJER"

Hittade 22 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet KAMPANJER.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-28Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation (inaktivt)
2011-06-19Exjobb inom marknadsföring på GoBaby AB (inaktivt)
2011-02-14Optimering baserad på Information Entropi / Optimization based on Information Entropy (inaktivt)
2011-01-20Marknadsförings- och rekryteringsmodul i SharePoint (inaktivt)
2010-06-30Vad kostar det att få bort skräpet från det offentliga rummet? (inaktivt)
2010-02-24Utveckla Skutskärs centrum (inaktivt)
2009-01-13Undersökning av diskriminering i Stockholms stad (inaktivt)
2007-10-22Utvärdering av Klimp-projekt med vägverkets modell SUMO (System för utvärdering av mobilitetsprojekt) (inaktivt)
2007-10-12Marknadföring av ny webbservice (inaktivt)
2007-09-13Flera uppdrag inom livsmedel och hälsokostindustrin med inriktning på logistik, marknadsföring, functional food m.m. (inaktivt)
2007-04-11Optimeringsmodeller för sökmotorsmarknadsföring (inaktivt)
2007-01-22Backoffice till wwww maknadsplats i C# .NET 2.0 (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (gh) (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (aw) (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats: Produktutveckling av en ny produkt inom belysning (FP/AP) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2005-03-21Ökad cykeltrafik i Skåne (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-01-07Matematisk analys för värdering av kampanjer för turism (inaktivt)
2003-09-17Utveckla din idé inom konsumentmarknadsföring (inaktivt)
2003-06-13AI/Neuronnät som metod vid analys av livsmedelsbutik (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.