Sökning: "Design av gränssnitt"

Hittade 35 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Design av gränssnitt.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-08Utveckling av applikation för ljuddesign (inaktivt)
2011-12-01Utveckling av mobilapplikation för befintlig webtjänst (inaktivt)
2011-10-05Design av ljudinteraktion för krävande situationer – tillämpning för MDI (inaktivt)
2011-10-03Design av ljudinteraktion för krävande situationer – konstnärlig tillämpning (inaktivt)
2011-05-09Design av operatörsgränssnitt (inaktivt)
2010-11-19Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface) (inaktivt)
2010-01-13Grafisk design och interaktionsdesign för konsultbolag (inaktivt)
2010-01-13Databasanalys, datamining, koppling databas och gränssnitt (inaktivt)
2008-12-09Programutveckling mobiltelefon (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-02-02Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Server (inaktivt)
2007-03-15Mjukvaruutveckling för nya digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-03-01Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-02-12Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-02-12Utveckling av mjukvara för digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-23Vad är det bästa sättet att göra gränssnitt för mobila javaklienter? (inaktivt)
2006-12-11Mjukvaruutveckling för kommunikativt datasystem inom Broadcasting (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-10-11Design och utveckling av programvara inom Broadcasting (inaktivt)
2006-08-16Design och utveckling av programvara för synkroniserad uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-08-14Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2006-06-26Design och utveckling av mjukvara för schemaläggning och uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-05-29Tekniskt inriktat examensarbete inom affärsområdet Digital-TV (inaktivt)
2006-02-28Användningstester och jämförelse av olika typer av Wiki gränssnitt (inaktivt)
2005-12-05Utvärdering och implementering av algoritmer för automatisk nätgenerering för strömningsmekanikberäkningar (inaktivt)
2005-09-303D-ljud i haptiska applikationer (inaktivt)
2005-09-13Patientjournalportal för patienter (inaktivt)
2005-08-01Ljud i haptiska applikationer (inaktivt)
2003-12-08Applikationsutveckling av det intelligenta stetoskopet (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-03-24Design av databasprototyp för ärendehantering i nödsituationer (inaktivt)
2002-11-18Modellera webbgränssnitt för kalkylprogram (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.