Sökning: "projekt plan it"

Hittade 28 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet projekt plan it.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-09-20Mediaplan till artist (inaktivt)
2011-03-28Musselodling som åtgärd mot övergödning (inaktivt)
2010-10-20Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2009-05-29Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2009-05-29Neurobiologisk karakterisering av nya gener (inaktivt)
2009-05-20Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2008-04-08Produktstrategi, marknadsbehov - Informationstjänster (Ljusdal) (inaktivt)
2007-09-21Neurala nätverk i ryggmärgen (inaktivt)
2007-06-16Neuronala nätverk inblandade i schizofreni (aw) (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-01-22Hårdvaruaccess och verifiering av device-modeller i en fullsystemsimulator (inaktivt)
2006-11-13Hur fungerar hjärnans belöningssystem? (inaktivt)
2006-11-01Om näringsbelastning, reglering av vattendrag, grundvattenpåverkan m fl exjobb inom miljö i Marks kommun (inaktivt)
2006-10-16Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagere (inaktivt)
2005-11-25Om näringsbelastning, läkemedelsrester, reglering av vattendrag med flera exjobb inom miljö finns i Marks kommun (inaktivt)
2005-11-24Molekylär receptor farmakologi (GPCR studier) (inaktivt)
2005-11-24Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2005-04-20Inertial Navigation System for aircrafts (inaktivt)
2004-11-29NYA ALGORITMER OCH VERKTYG FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2004-06-07Projektutvärdering (Ljusdal 25) (inaktivt)
2004-05-25Implementation av RDF i praktiken (inaktivt)
2003-12-04BIOINFORMATIKSTUDIER PÅ GPCRs (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-02-11Inertial Navigation System (INS) i flygplan (inaktivt)
2003-01-16Agile - det moderna synsättet för mjukvaruutveckling eller ren anarki - konceptbeskrivning. (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.