Sökning: "IT assessment"

Hittade 69 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet IT assessment.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-09Energy payback time for ocean energy (inaktivt)
2012-01-31Examensarbete inom prediktiv modellering och hälsoanalys (inaktivt)
2011-12-05Environmental costs – how do we get the right price? (inaktivt)
2011-11-10Thesis project: Sustainability product score-card assessment for running range IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-08-22Frequency response analysis (FRA) on rotating machines (generators and motors) (inaktivt)
2011-08-12Master thesis opportunity in Social Sustainability (inaktivt)
2011-06-28SCOR metrics assessment at Syncron international (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles – Commercial vehicle applications (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles – application and economical aspects (inaktivt)
2011-04-14Metod för inventering av förorenade områden - gemensam strategi i Östersjöregionen (inaktivt)
2011-03-23Testing device for assessment of elastic materials for transmission of force impulses in ultra fast electrical switches - modelling (inaktivt)
2011-03-08Anpassad LCC och LCA mall (inaktivt)
2011-02-17M.Sc.Thesis: Spent nuclear fuel reprocessing technology assessment (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-10-04CCF Probability approach thesis application (inaktivt)
2010-09-07Market study for an energy saving solution in ventilation (inaktivt)
2010-06-30Life cycle assessment of plastic from wood (inaktivt)
2010-05-17Future production system (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-04-12Dependability Evaluation of Automotive Embedded Electronic Systems (inaktivt)
2010-04-06Adhesively Bonded Steel Structures (inaktivt)
2010-03-15Bioinformatics of Next Generation Targeted Re-sequencing Design and Analysis (inaktivt)
2010-03-09Muddring och hantering av förorenade sediment i Östersjön – nationella hållbarhetskriterier i tex Tyskland, Finland, Litauen och Polen (inaktivt)
2010-02-24Market Research Fiber Optics (inaktivt)
2009-12-09Eco-Efficiency Analysis (inaktivt)
2009-11-25IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation (inaktivt)
2009-03-25Quality Assessment of Embedded Software Handling in Production (inaktivt)
2008-11-04Enterprise Architecture Analysis - Development of a Java based assessment tool (inaktivt)
2008-07-07Miljömärkning av byggnader (inaktivt)
2008-05-30Bioremediation of contaminated soil: Focus on bioavailability and isotope fractionation (inaktivt)
2008-05-30Cost benefit assessment of a weather forecasting system for asset management at Fortum Distribution (inaktivt)
2008-05-30Future Visualization Technologies (inaktivt)
2008-05-30Development of a web-based security training (inaktivt)
2008-05-30IT Value Assessment tool (inaktivt)
2008-05-30Coherent 100 Gb/s optical communications link (inaktivt)
2008-03-27Exjobb i Kina, Thailand och Singapore inom miljöanpassad produktutveckling (inaktivt)
2008-01-25Assessment of simple sanitation systems 1 - Greywater treatment (inaktivt)
2008-01-25Assessment of simple sanitation systems 3 - kitchen and tolet waste - amounts and composition in relation to diet (inaktivt)
2008-01-25Assessment of simple sanitation systems 2 - composting of kitchen and faecal waste (inaktivt)
2007-11-26Presenting the CO2 - footprint of a Bombardier Transportation rail vehicle - based upon a Life Cycle Assessment (LCA) (inaktivt)
2007-09-04Enterprise architecture analysis - development of a Java based assessment tool (inaktivt)
2007-08-24“Deisotoping” — ett steg för att finna biomarkörer i data från LC/MS-analys av biologiskt material (inaktivt)
2007-08-01Environmental assessment of future vehicle energy carriers and powertrains (inaktivt)
2007-05-31CAD Human Modeling in Production Ergonomics (inaktivt)
2007-04-11Transboundary River Basin Data and Information in support of WFD implementation: The cases of Daugava and Nemunas River basins (inaktivt)
2007-03-28Beräknig av spänningstreaxlighet (constraint) vid sprickspetsen m h a finita element metoder (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-03-09Master Thesis Proposal: An Evaluation of a Funtional Reference Model (inaktivt)
2007-01-18Environmental Implications of Logistics at SKF (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2006-12-08Sustainability Assessment of Business Travels at SKF (inaktivt)
2006-12-06Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (Nordanstig) (inaktivt)
2006-05-16Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2006-03-30Chemicals in the driver¿s cab (trains) (inaktivt)
2006-03-17Risk assessment of chemicals used during the life cycle of a train (inaktivt)
2005-12-05Analysis of emissions from braking systems of trains. Analys av emissioner från tågs bromssytem (inaktivt)
2005-11-15We look for students with good ideas on how ICT (mobile telephony and Internet) can help development in developing countries. (inaktivt)
2005-11-10Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (inaktivt)
2005-08-08Klassificering av metoder för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-02-04Reuse of plastic materials in product and packaging at Ericsson (inaktivt)
2004-12-08Induction of antigen-specific cytotoxic T lymphocytes (CTLs) by plasmid DNA immunization: What are the requirements for promotor driving the antigen expression? (inaktivt)
2004-12-08Förenklad exponeringsbedömning av kemikalier med hjälp av uppskattad ¿intake fraction (inaktivt)
2004-03-26Consequences of global warming on plant biochemistry in European shrublands (inaktivt)
2004-03-25The effect of Mycorrhiza inoculation on Acacia seedling performance. (inaktivt)
2003-10-06Miljökostnader längs en produkts livscykel, Akzo Nobel Surface Chemistry (inaktivt)
2003-09-17Proteomics in environmental pollution assessment (inaktivt)
2003-04-02Life Cycle Assessment (LCA) på kemiföretag (inaktivt)
2003-01-30The effect of fire on the microbial activity and nutrient availability in Dipterocarp rainforest and Acacia plantations (Sabah, Malaysia). (inaktivt)
2003-01-30The relationship between plant growth, the microbial available phosphorous and the soil water content in tropical rain forest soils (Sabah, Malaysia). (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.