Sökning: "kyla"

Hittade 38 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet kyla.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-17Lågtemperaturegenskaper hos gummimaterial (inaktivt)
2011-11-08Simulering av oljeflöden i Scanias växellåda (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-07-21Utredning av kylning med havsvatten (inaktivt)
2011-03-14Utveckling av provmetodik för klimatprovning (inaktivt)
2010-11-23Tag fram lock dagvatten, vatten, avlopp i plast (inaktivt)
2010-11-04Miljöutredning Grön IT på Försäkringskassan (inaktivt)
2010-11-01Examensarbete Energiåtervinning kylvatten (inaktivt)
2010-01-07Design av interaktiv display för solenergisystem med Swarovski-kristaller (inaktivt)
2009-12-14Utvärdering av elektrisk luftkonditionering för buss (inaktivt)
2009-08-21Att hitta kommunikationsvägar/marknadskanaler som gör att kunden hittar oss som företag. (inaktivt)
2009-08-21 Varumärkesanalys (JH 09) (inaktivt)
2009-08-21Utveckla metod för energieffektivisering (inaktivt)
2009-08-21Förslag på organisationsstruktur o affärskoncept (inaktivt)
2008-06-16Marknadens efterfråga på en ny produkt (inaktivt)
2008-04-15MARKNADSANALYS AV GEOGRAFISKTOMRÅDE (inaktivt)
2008-04-15Omvärldsanalys av bransch (inaktivt)
2008-04-15Marknadsanalys av nyetablering samt befintlig marknad (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Framtida vägar för varor och material (JH 10) (inaktivt)
2007-11-13Ny produkt/design (JH 01) (inaktivt)
2007-10-25Produktvalsprogram (inaktivt)
2007-10-23Primär resursfaktor (inaktivt)
2007-09-11Optimerat sekundärvärmeutnyttjande (inaktivt)
2007-08-10Jönköping Energi, Kraftvärmeverk - analys av orsaker till beläggningsbildning och korrosion i överhettare (inaktivt)
2007-07-09Marknadsföring och utveckling av elektriska solceller - är det rätt i tiden? (inaktivt)
2007-07-09Logistik inom energientreprenader (inaktivt)
2007-07-06Temperaturkontrollerande byggmaterial (inaktivt)
2007-05-31Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw) (inaktivt)
2007-01-04Midroc Electro söker studenter för exjobb (Sandviken) (inaktivt)
2006-07-27Energioptimering av kontorshus (inaktivt)
2006-05-08Konstruktion, design och utveckling av IceWave (inaktivt)
2006-05-03Midroc Electro söker studenter för exjobb (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-15Undersökning av koldioxidläckage från torris in i containerns lastutrymme (inaktivt)
2005-04-29Internationella X-jobb i Chile (inaktivt)
2005-03-10Energilösningar på Norra Älvstranden (inaktivt)
2005-01-19Examensarbete på Berns och Grand Hotell (inaktivt)
2004-09-02Kvalitetskontroll av insamlade mätvärden (inaktivt)
2004-08-31Vinkelgivare i säkerhetskritiska applikationer (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.