Sökning: "olika affärssystem"

Hittade 30 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet olika affärssystem.


Inkom Exjobbsförslag
2011-02-23Utveckling av applikation (inaktivt)
2010-04-14Prognosticering (inaktivt)
2009-01-21LCC uppföljning gaffeltruckar (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2007-11-21Kopia av Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING -Web Viewer (aw) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-11-07Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-10-31Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-06-13Living Lab - Samhällsutveckling (inaktivt)
2007-05-07Underhålls-/planeringstjänster (inaktivt)
2007-03-16Överföring av bokföringsdata till Excel från affärssystem (inaktivt)
2007-02-23Content management system (aw) (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-01-12Vidareutveckling av e-bokningssystem för tennisklubbar (inaktivt)
2006-11-23System för föraraktivitetsanalys, 10 p, Scania CV AB (inaktivt)
2006-11-21Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-06-30Undersökning av nyttan med affärssystem i verkligheten (inaktivt)
2006-04-17Logistik på teckenspråk (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-09-13Utvärdering av plattformar för tunga Java-klienter (inaktivt)
2005-05-12Marknadsundersökning av e-bokningssystem (inaktivt)
2005-04-29Utvärdering, anpassning och implementering av affärssystem (inaktivt)
2005-04-21IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 48) (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2004-07-01IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 36) (inaktivt)
2004-03-30Utvidgning av webbaserat workflowsystem med inköpsmodul (2 pers.) (inaktivt)
2004-02-02Dynamisk hemsida i PHP (inaktivt)
2003-10-28Dynamisk hemsida i PHP (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.