Sökning: "analyserar"

Hittade 50 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet analyserar.


Inkom Exjobbsförslag
2010-10-07Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-08-25Undersökning och analys av spelmotorer till iPad (inaktivt)
2010-06-18Algoritmer för att bedöma förarens förutseendeförmåga i trafiken (inaktivt)
2010-05-21forskning med MR och PET på hjärnan (inaktivt)
2010-01-27Reklamfinansiering av befintliga externa betaltjänster via sms. (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2009-12-21Användning av nätverksinformation i prediktiv modellering (inaktivt)
2009-12-18Avancerad prediktiv modellering: Prognostisering av ett företags slutliga skatt (inaktivt)
2009-08-21Förslag på logistiska lösningar (JH 12) (inaktivt)
2009-08-21Etablering av upplevelsepark (inaktivt)
2009-08-21Utveckla metod för energieffektivisering (inaktivt)
2009-08-21Förslag på organisationsstruktur o affärskoncept (inaktivt)
2009-08-07Lärarnas uppfattning om analysarbete (inaktivt)
2009-02-20Minskad energikonsumtion (inaktivt)
2008-06-16Hur har språk och kultur utvecklats genom åren? Analys av kontaktannonser, för ämnen svenska och retorik (inaktivt)
2008-04-08Produktstrategi, marknadsbehov - Informationstjänster (Ljusdal) (inaktivt)
2008-03-19IKEA - ANALYS AV BRÄNNBART AVFALL (inaktivt)
2008-01-16Hur kan Acando som IT-företag, öka synligheten och närvaron i Mälardalen? (ke) (inaktivt)
2008-01-08Marknadsanalys- Wedins skor (inaktivt)
2007-11-27Marknadsanalys, Wedins (inaktivt)
2007-11-06Modellbaserad felinjicering i MATLAB/Simulink (inaktivt)
2007-10-22Modellbaserad felinjicering och formell verifiering i verktyget SCADE (inaktivt)
2007-09-25On-Line Navigation på Windows Automotive (inaktivt)
2007-09-19Marknadsanalys (inaktivt)
2007-09-19Marknadsplanering (inaktivt)
2007-09-18IKEA - Utvärdering av arbetsmiljöprojekt (inaktivt)
2007-09-04Windows Embedded på OMAP plattform (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av Artificiella Neurala Nätverk för handel på valutamarknaden (inaktivt)
2007-02-16Har ALP lett till skolutveckling? Utvärdering av ett utvecklingsarbete (inaktivt)
2007-02-12Marknadsundersökning VVSsiffror.se Sveriges enda finansiella omvärldsanalys för VVS-branschen (aw) (inaktivt)
2007-01-22Databasoptimering för bildanalysmjukvara (inaktivt)
2006-11-17Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar (inaktivt)
2006-08-08Skriva B eller C-uppsats i retorik eller svenska? Analysera kontaktannonser och se hur språk och struktur utvecklats genom åren! (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-04-20Produktutveckling ytbehandling (inaktivt)
2006-03-23Genusteoretisk analys av flickors och pojkars prestationer i åk 8-9 (inaktivt)
2006-01-30Företagsstandard på ytbehandling (inaktivt)
2005-07-01Stållinjestansning av cellplaster (JH 01) (inaktivt)
2005-04-27Styrsystem för rengöringsrobot (inaktivt)
2004-10-19Reglerteknik tillämpat inom företagsekonomin (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-06-29Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-04-30Tegnérs brev- analys mm (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Tegnérs brev- analys mm (JH 03) (inaktivt)
2003-12-03Bygger vi dyra bostäder? (inaktivt)
2003-03-11Tegnérs brev- analys mm (JH 03) (inaktivt)
2003-02-14Utveckling av mätmetod för färgflammighet i tryck (inaktivt)
2003-01-10Stållinjestansning av cellplaster (JH 12) (inaktivt)
2002-12-11Oransiationsanalys (Gävle) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.