Sökning: "input"

Hittade 85 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet input.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-19Ship Routing Using Ensemble Forecasts (inaktivt)
2012-01-17Metal Artifact reduction for Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) (inaktivt)
2011-12-06Electronics Design - Product Development (inaktivt)
2011-12-05Fault Prediction of Software Errors with Neural Network (inaktivt)
2011-11-01Stream Reasoning for Situation Detection (inaktivt)
2011-10-19RFID as an enabler for efficient supply chain processes (inaktivt)
2011-08-29Environmental impact investigation (inaktivt)
2011-08-22sponsored project: "Pre-study: solid-state power transformer" (inaktivt)
2011-06-28Skriv En Bild (Write A Picture) - grafiskt stöd för textförståelse och inlärning (inaktivt)
2011-06-23Forecast models for for predicting potential revenues from Maritime GSM (inaktivt)
2011-04-21Robust Image-based Recognition of Sign Language Signs (inaktivt)
2011-02-22Hur ska vi utforma vår Employer Branding mot framtidens arbetstagare? (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2010-11-16Data structure proposal for parameter tuning I/O based on XML (inaktivt)
2010-10-25Root Cause Analysis (RCA) of Electrical System Defects (inaktivt)
2010-09-07Var hamnar våra hushållskemikalier? (inaktivt)
2010-08-20Thesis project/ Student assignment: Service level Classification IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-06-21Master theses: Stability analyses of gravity dams with probability-based design procedure (inaktivt)
2010-05-03Model based methods for improved maintainability and safety (inaktivt)
2010-04-26High-speed Tabletop Interaction System: Application Development and User Studies (inaktivt)
2010-03-25Modelling the relationship between Birkeland currents and ionospheric plasma flow (inaktivt)
2010-03-11Hantering av förorenade sediment – en undersökning av aktörer och policys på national och transnationell nivå (inaktivt)
2010-03-08Uppdatering av miljöutredning och metod för värdering av miljöaspekter. (inaktivt)
2010-02-24Renewable energy sources powering DC motors (inaktivt)
2010-01-25Evaluation of a maximum likelihood approach to improve spatial resolution in TOF-PET (inaktivt)
2009-12-09Eco-Efficiency Analysis (inaktivt)
2009-12-033D Video (inaktivt)
2009-06-22Force-Feedback Slider: Multi Factor Haptic Interaction (inaktivt)
2009-06-22Ortholumen: Using Light for Direct Tabletop Input (inaktivt)
2009-03-19Modelling the relationship between Birkeland currents and ionospheric plasma flow (inaktivt)
2009-03-09Proposal for master thesis: DCT SW Architecture and HWIO (inaktivt)
2008-05-30STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30Cost benefit assessment of a weather forecasting system for asset management at Fortum Distribution (inaktivt)
2008-05-30Development of a web-based security training (inaktivt)
2008-02-04Torque and Temperature estimator for an AWD clutch (inaktivt)
2008-01-24Modelling the relationship between Birkeland currents and ionospheric plasma flow (inaktivt)
2007-10-08Building an ultra-accurate optical auto-correlator (inaktivt)
2007-10-05Utveckling av Webbshop – www.kokslust.nu (inaktivt)
2007-09-04The effect of spacecraft charging on MEFISTO electric field measurements (inaktivt)
2007-08-16Ny typ av spelklient för internetbaserat spel om pengar! (inaktivt)
2007-08-16Mobile VJing – Visual performance using streaming video from mobile phones (inaktivt)
2007-08-16The Mobile Cameraman – Providing streaming mobile video as input to a VJ mixer (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-05-31Innovativ medialogistik med hjälp av handdatorer och streckkoder, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (inaktivt)
2007-05-23Code generation and software framework for an embedded X11 server (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-13UE Feedback Optimisation in HSDPA (inaktivt)
2007-05-07Exjobb inom 3D-animation: Undersöka renderingspipeline för päls-, fjäder- & fjällsystem (inaktivt)
2007-04-11Enkätundersökning avseeende små och medelstora företags krav på och behov av IT-tjänster (inaktivt)
2007-04-04Simulering av Brand i Kompositer (inaktivt)
2007-03-01Real-time 2D-to-3D conversion for a 3D display through FPGA implementation (inaktivt)
2007-02-09Image Transfer System (Software) (inaktivt)
2007-01-18Environmental Implications of Logistics at SKF (inaktivt)
2007-01-08Design, refine and evaluate book concept (inaktivt)
2007-01-03Controlled active mass for offices with god thermal comfort and low environmental impact (inaktivt)
2006-10-27Symbolic Fault Injection (inaktivt)
2006-08-16Evaluating the business models and commercial potential of a technology for trusted electronic service environments (inaktivt)
2006-08-02Investigate user interaction and content adaptation for 3D display (inaktivt)
2006-05-24RFIC-design of 40GHz Multiplier and Buffers (inaktivt)
2006-05-22MIMO for Mobile Broadband: Modelling and Performance Analysis (inaktivt)
2006-04-25Thesis work at Ericsson Access Signal Processing Lab (inaktivt)
2006-04-05Develop a solution that creates a deep image on a 3D display based on input from a number of 2D images (inaktivt)
2006-01-30Broadband Mobile Convergence (inaktivt)
2006-01-25Eco-Driving, miljöanpassad körstil (Tåg) (inaktivt)
2006-01-04Konstgjord intelligens (AI) för 3D spel och simuleringar (inaktivt)
2005-11-28Från prototyp till produkt (aw) (inaktivt)
2005-10-19Kommunikationsgränssnitt för automationsutrustning i Vattenkraftstationer (inaktivt)
2005-10-19Indikatorer på teknikutveckling inom drift och underhåll av vägar och järnvägar (inaktivt)
2005-07-04Entertainment Applications for IPTV using SDL (inaktivt)
2005-05-02Automatic Meta Data Generation for High Performance Database System (inaktivt)
2004-12-08Optimerat spel (inaktivt)
2004-12-08Micromechanical modelling of time-dependent compressive relaxation of particle reinforced thermosets in joints for automotive applications (inaktivt)
2004-10-04Master of Science Thesis Work - Automated Test Systems (inaktivt)
2004-06-18Monte Carlo simulation of the light scattering from a network of paper fibres (inaktivt)
2004-04-30Accuracy of Duct Flow Calculations (inaktivt)
2004-02-02Validation of experimental electron density measurements in fusion plasmas using laser techniques (interferometry and photon-electron scattering) (inaktivt)
2004-02-02Identification and development of dipeptide ligands (inaktivt)
2004-01-26New techniques for analysing film splitting in offset printing (inaktivt)
2003-11-14Solubilizing an Integral Membrane Protein using Site-directed Mutagenesis (inaktivt)
2003-10-29Experimental measurements of energy confinement time in fusion plasmas (inaktivt)
2003-09-17Modelling of tool temperature and thermal effects in environmental dry cutting conditions (inaktivt)
2003-09-12Engineering of patterned surfaces with new inkjet techniques (inaktivt)
2003-05-27Bio-informatics and database construction for the interpretation of human gene variation. (inaktivt)
2003-04-01Zero Instruction Set Computer från IBM och Silicon Recognition (inaktivt)
2003-01-17SCA Hygiene Products söker exjobbare inom HMI (Human Machine Interfaces) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.