Sökning: "föräldrar till"

Hittade 45 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet föräldrar till.


Inkom Exjobbsförslag
2010-11-22Webbdatabas till barnomsorgsföretag (inaktivt)
2010-09-07Android applikationer för framtidens förskola (inaktivt)
2010-06-10Kvalitet i förskolan (inaktivt)
2010-03-23Vad tycker eleverna på mellanstadiet om att börja högstadiet ett år tidigare? (inaktivt)
2010-01-08Vilken syn har elever, föräldrar och lärare på de individuella omdömena och hur kan de förbättras? (inaktivt)
2009-11-02Hur kommer det sig att föräldrarna inte ser till att barnen går med den vandrande skolbussen? (inaktivt)
2009-04-21Hur påverkar ämnet idrott studieresultaten i övriga ämnen? (64) (inaktivt)
2008-12-08Behövs förskoleklassen? Hur går det för barn som börjar skolan vid 6 års ålder? (inaktivt)
2007-09-04Analys av loggdata från riktad hälsoportal (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-22Miljökommunikation i Kooperativa företag (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-02-02Varför nådde jag inte till godkändnivå? (inaktivt)
2006-11-22Gå och cykla till skolan- för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-11-07Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-18Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2006-09-18Webb utveckling (inaktivt)
2006-06-20Barnasinne - ett reggio i Bergslagen (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Resursskolan i Backa (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-04-07Barnsäkerhet - Skaderisk för barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar (inaktivt)
2006-03-01Gå och cykla till skolan - för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-02-20Design av leksaker (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2005-11-30Utvärdering av ett skolprojekt (inaktivt)
2005-08-17Växthus på humleängen ¿ ritning (inaktivt)
2005-05-10Organisation i Fiskeviks förskola och F- 3 utvärderas förutsättningslöst (inaktivt)
2005-04-28Vilka faktorer kan försvåra hemflytt från behandlingshem för barn med psykosociala- eller missbruksproblem? (inaktivt)
2005-04-22Kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa (inaktivt)
2005-01-31Undersökning av brukarmedverkan, elevinflytande och kvalitet i skolan (aw) (inaktivt)
2005-01-20Fallstudie på Garda skola, ett exempel på integration (23) (inaktivt)
2005-01-11Utvärdera projektet - Levande värderingar (Hudiksvall) (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-10-12Attitydundersökning Våga visa vägen (inaktivt)
2004-05-28Marknadsundersökning för ny typ av privat förskola (inaktivt)
2004-04-20BARNASINNE - ett initierande i skapandets förunderliga möjlighet till frigörelse av känsla och tanke. Ett reggio i Bergslagen. (inaktivt)
2004-03-25Hur vill ungdomar bo? (Gävle) (inaktivt)
2004-02-09Utvärdering om 6-åringar får bättre skolstart genom förskoleklass (inaktivt)
2003-12-18Mobbningsproblemet i barnomsorg och skola (12) (inaktivt)
2003-12-18Fallstudie på Garda skola, ett exempel på integration (23) (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.