Sökning: "studie metoder"

Hittade 50 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet studie metoder.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Connection between Test results, field quality issues and maintains (inaktivt)
2011-09-12Kartläggning av mikrobiologisk kontamination (inaktivt)
2011-03-28Oförstörande provning in-line - Säkerställande av produktionskvalliten vid gjutning av cylinderhuvuden - (inaktivt)
2011-03-23Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av SCR-katalysatorers termiska materialegenskaper (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-08-19Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder/ Comparative LCA of the water treatment device Solvatten and alternative methods (inaktivt)
2010-06-08Metoder för att studera mobiltelefonanvändning i hemmet - en förstudie (inaktivt)
2010-05-11Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder (inaktivt)
2010-01-18”Open innovation” – en modell för utvecklingsarbete (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering/studie: Alternativ interaktion med biologisk data (inaktivt)
2009-05-05Hur påverkas pilfinkarnas överlevnad av föräldrarnas genetiska likhet? (inaktivt)
2008-12-09Kopia av Kopia av Analys av laser- och bilddata för tillämpningar inom natur och miljö (inaktivt)
2008-06-16Har bakterier förmåga att påverka uttrycket av Anti Mülleriskt hormon hos zebrafisk? (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-01-17Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2007-10-22Studie kring uppbyggnad av webbsidor för Vingaker Energetic Science Park (kr) (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-02-01Analys av genuttryck vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-01-22Celldödsmekanismer i Alzheimers sjukdom: Studier av γ-sekretasaktivitet i apoptotiska celler (inaktivt)
2006-12-19Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-11-29Studie av arbetssätt och arbetsmetoder (fenomenografi) i det professionella arbetet med att utreda/kartlägga en persons arbetsförmåga (inaktivt)
2006-10-13Cannabis till köttdjur (inaktivt)
2006-10-13Kokvigeproduktion ¿ en fältstudie (inaktivt)
2006-09-28Utvärdering av tillverkningsmetoder för kompositmaterial inom marinindustrin (inaktivt)
2006-09-04Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-07-03Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-06-20Studie av OWL-baserad översättning av EMS data till IEC 61970-301 i ABBs SPIDER system (inaktivt)
2006-05-16Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2006-02-08Analys och presentation av stora XML-filer. (inaktivt)
2005-10-07Modellering av dynamisk tryckgivare (inaktivt)
2005-05-12Hjälper utbildning? Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-03-21Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2005-02-08Automatisk identifiering av kärnbränsle med bildbehandling (inaktivt)
2005-01-12Modellering av verktygstemperaturer och termiska effekter vid torr skärande bearbetning (inaktivt)
2005-01-11Centralisera eller decentralisera IT? (inaktivt)
2004-12-08Förenklad exponeringsbedömning av kemikalier med hjälp av uppskattad ¿intake fraction (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-02-02Modellering av dynamisk tryckgivare (inaktivt)
2004-01-07Studie av stötprofilers inre struktur (inaktivt)
2003-11-14Autentifiering (transparent tjänsteanvändning) (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.