Sökning: "studera företag"

Hittade 58 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet studera företag.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-13Applikations utveckling HTML5 (inaktivt)
2011-11-23Biopolymerer för kalandrering (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-10-24Alternativ testmetod för minsprängning (inaktivt)
2011-09-07Premium prissättning reservdelar (inaktivt)
2011-08-29Marknadsundersökning/ traine-jobb Kiev (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-02-22Mångfaldskartläggning (inaktivt)
2011-02-15Integrering av generator i frikolvsmotor (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2010-12-17Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-12-06Design av website (GUI / MMI / HMI) (inaktivt)
2010-11-10Alternativ minsprängningsmetod (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - studier av diet och motions inverkan på utveckling av fetma/fysiologiska avvikelser (inaktivt)
2010-04-26FEM-simulering av riktning efter induktionshärdning m.a.p. utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-04-14Prognosticering (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Antennteknik (inaktivt)
2009-02-13Hemsida (inaktivt)
2008-10-06Hur ser köpprocessen ut hos företag som ska rekrytera? (aw) (inaktivt)
2008-08-29Data portability – 14 400 000 träffar på Google (Ljusdal) (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-02-04Ekonomiska effekter av miljöarbete (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-26De areella näringarna – landsbygdens förändring i lokalt perspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-26Längs ån – Eskilstunaåns betydelse ur ett näringslivsperspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-25IT-system som en förutsättning för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå (inaktivt)
2007-09-21Analys av laser- och bilddata för skogliga tillämpningar. (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-16Affärsnytta av simulering (inaktivt)
2007-03-01Organisationsutveckling hos Högskolecentrum i Arboga (ap) (inaktivt)
2006-12-21Undersökning av faktorer som påverkar martensitomvandlingen för metastabila rostfria stål (inaktivt)
2006-12-20IT Governance på Swedbank/Föreningssparbanken (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-09-18Affärsnytta av simulering (inaktivt)
2006-05-053 exjobb: Success Stories inom jämställdhet, Hur blir jämställdhet en del av verksamheten samt Finansiärers påverkan i innovationsföretag (inaktivt)
2005-11-17Barriäregenskaper hos medicinska papper (inaktivt)
2005-11-17Examensarbete med utveckling av framtidens HF generator. (inaktivt)
2005-09-29Affärsänglar och regionala investeringar (inaktivt)
2005-09-16Konkurrentanalys ¿ producenter av barriärmaterial för förpackningar (inaktivt)
2005-05-30Marknadsundersökning - användning av lättviktsmaterial till sjöss (inaktivt)
2005-03-31CRM-simulering med spelinriktning (Ljusdal 50) (inaktivt)
2005-03-16Analys av multinationell website (inaktivt)
2004-12-08Krocksimulering av fogar (inaktivt)
2004-09-07Hur få ut lärarkandidater i företagen? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-01-30Digitalkonstruktion: Utvärdering av MAC/PHY kretsar för 10/100BASE-T (Ethernet) (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2004-01-07Att förklara vad som krävs för att vi ska få tillväxt i Sverige (inaktivt)
2003-11-12Initiering av VisionOrsa (inaktivt)
2003-08-07Verifiering av ytpreparationer för studier av membranbundna proteiner - samarbete Chalmers, Layerlab och AstraZeneca. (inaktivt)
2003-06-04Utvärdering av ytpreparationer för proteinetstudier, i ett samarbete mellan universitet och industri (inaktivt)
2003-05-27Bestämning av hörnkrympning för rostfria stål (inaktivt)
2003-04-04Internetforum för miljötjänstemän (inaktivt)
2003-03-20RFID-teknik i fordonstillämpningar (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.