Sökning: "gemensam it"

Hittade 118 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet gemensam it.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-01-26Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete (inaktivt)
2012-01-25Miljöutredning åt Lokalförvaltningen, Göteborgs stad (inaktivt)
2011-11-29Examensarbete - Kvantifiering av aggregerde protiner i ryggmärgsvätska- biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar - 30 poäng (inaktivt)
2011-11-25Ny miljöutredning med fokus på indirekta miljöaspekter (inaktivt)
2011-10-28Konstruktionsprocess Mekaniska System (inaktivt)
2011-09-26Plattformsoberoende Single Sign On autentisering för samarbetande organisationer med hjälp av claimed-based authentication och ADFS (inaktivt)
2011-09-08Testverktyg på Trafikverket (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-04-14Metod för inventering av förorenade områden - gemensam strategi i Östersjöregionen (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-01-31”Appar” för heterogena plattformar (inaktivt)
2011-01-19Användbarhetsutvärdering av Nationella Exjobb-poolen (inaktivt)
2011-01-11Utveckling av måttdatabas för kommuner (inaktivt)
2010-11-19Sociala medier i framtidens kollektivtrafik (inaktivt)
2010-11-19Affärsplan Atlantbanan (inaktivt)
2010-10-19Verksamhetsutveckling utifrån ett processperspektiv (inaktivt)
2010-09-27Ex-jobb i signalbehandling (inaktivt)
2010-08-24Rättsliga aspekter på offentlig-privat samverkan inom informationsbearbetning. (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter (inaktivt)
2010-06-17Nordiske cykelbyer (inaktivt)
2010-05-19PU10-28 Specificering och upphandling av mjukvara för inbyggda system (inaktivt)
2010-04-23Exjobb i signalbehandling (inaktivt)
2010-03-01Administration av DNSSEC (inaktivt)
2010-01-29Konstruera för tillverkning (inaktivt)
2010-01-11Miljöbrons effekter (inaktivt)
2009-12-18Utvärderare - Urix (inaktivt)
2009-12-17Examensarbeten i haptik och visualisering (inaktivt)
2009-11-23Miljöutredning av Bengtsfors kommun och analys av miljöutredningsmetod för småkommuner (inaktivt)
2009-08-21Logistik/samvarkanslösningar (inaktivt)
2008-07-10Web-portal till USource (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av ett projektarbete inom socialtjänstens förebyggande arbete för barn och ungdomar (inaktivt)
2008-04-07Produktutveckling, konstruktion för ökad användarvänlighet (inaktivt)
2008-01-04Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde Beskrivning av regementet (inaktivt)
2007-11-20Anläggningstillgångar i bagerier (kr) (inaktivt)
2007-11-16Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING -Web Viewer (aw) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-09-03Miljöanalys för SBS VECON (inaktivt)
2007-06-27Utvärdering av nätverk inom besöksnäringen (inaktivt)
2007-06-04RFID-betalningar med hjälp av Betala.se (inaktivt)
2007-06-04Effektiv modularisering av elsystem (inaktivt)
2007-05-23Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-05-07Exjobb inom 3D-animation: Undersöka renderingspipeline för päls-, fjäder- & fjällsystem (inaktivt)
2007-04-20Affärsdatasystem till Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-17Viskatalog (TH 03) (inaktivt)
2007-03-16Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde (inaktivt)
2007-03-01Organisationsutveckling hos Högskolecentrum i Arboga (ap) (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-23Utvärdering av resursfördelning inom grundskolan i Uppsala kommun (inaktivt)
2007-02-13Utvärdering av projekt Rid- och körled Gotland - HovLeden (81) (inaktivt)
2007-01-23Kvalitetsbristkostnader (inaktivt)
2007-01-12Vidareutveckling av e-bokningssystem för tennisklubbar (inaktivt)
2006-12-22Webbprojekt: Imagine – En hållbar väg (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-13Internetbaserade tjänster (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-08-21Att skapa en Webb plats för besökare i Hälsingland (turistdatabas)(Ljusdal) (inaktivt)
2006-07-10Flödesanalys på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2006-06-20Studie av OWL-baserad översättning av EMS data till IEC 61970-301 i ABBs SPIDER system (inaktivt)
2006-06-07Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Resursskolan i Backa (inaktivt)
2006-05-10Hållbar regional utveckling (UK 04) (inaktivt)
2006-05-02Bildbaserad uppdatering för generisk delning av verktyg (inaktivt)
2006-05-02Utvärdering av klagomålshanteringen i Nynäshamns kommun (inaktivt)
2006-03-20Bygghandbok (inaktivt)
2006-03-07Hur ska en ny gemensam företagskultur skapas i samband med en fusion? (inaktivt)
2006-02-27Processutveckling (inaktivt)
2006-02-15Gemensam marknadsföring av Konstnärmuseer (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2006-01-10Kartläggning av Sveriges teknik-kluster (inaktivt)
2006-01-05Säker e-post med elektronisk identifikation (inaktivt)
2005-12-06En skola på en stabil och gemensam grund med klar och tydlig organisation? Stämmer det in på oss - Nya Lövgärdesskolan? (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-23Inventering av kompetensutvecklingsbehov (inaktivt)
2005-11-17Gemensam logotyp (Sandviken) (inaktivt)
2005-09-15Rehabilitering -förr och nu (inaktivt)
2005-05-19Kartläggning av Sveriges teknik-kluster (inaktivt)
2005-05-18System för pensionsfonder (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för lödrobot program fas 3 (inaktivt)
2005-04-27Kommunikationsmedel för datorbaserad distribuerad samverkan (inaktivt)
2005-04-18Marknadsundersökning för att utreda intresset inom Svenska Kyrkans enheter för ett centralt IT-stöd (inaktivt)
2005-04-15Kommunikationsplattform för ett nytt upplevelseföretag(76) (inaktivt)
2005-03-31Företagsdatabas till företagarnätverk (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-08-30Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund (inaktivt)
2004-06-30Friskvård till 100 procent (Sandviken) (inaktivt)
2004-06-16Experimentell utvärdering av systemet Fe-20%Cr-5%Al-Ni (inaktivt)
2004-06-14Utveckla framtida försvarets logistikstöd (inaktivt)
2004-05-18Webbaserat frågesystem för kartläggning av en individs och grupps kulturkarta (inaktivt)
2004-05-18Utveckling av miljöledningssystem för SL Infrateknik (inaktivt)
2004-05-14Marknadsplan (inaktivt)
2004-05-03Inventering av kompetensutvecklingsbehov (inaktivt)
2004-04-16Reservdelspolicy för dryckessystem (inaktivt)
2004-03-09Analys av polisens arbetssätt när det gäller rekrytering (inaktivt)
2004-02-27Linux- och Java-kunnig! (inaktivt)
2004-02-10Strukturering av modeller avsedda för helfordonssimulering (inaktivt)
2004-01-13Utveckling och framtagning av extremt strömsnålt styrkort med radio- alternativt IR-mottagare samt radio- alternativt IR-sändare (inaktivt)
2004-01-07Produktionsteknisk utredning inom Coop Sverige AB om effektiv wellåtervinning (inaktivt)
2003-09-29Corporate Social Responsibility ¿ en utmaning för organisationen (inaktivt)
2003-09-11Marknadsanalys, marknadsundersökning för webbaserade arkivlösningar (inaktivt)
2003-09-05Optimering av underhåll i kärnkraftverk, inventera tendenser, skapa prognos, belys informationsbehov (inaktivt)
2003-07-16Undersöka nyttjandeflöde (inaktivt)
2003-07-04Utveckling av en vandringsled (JH 03) (inaktivt)
2003-05-15Jämställdhet i stadsplaneprocessen (inaktivt)
2003-03-11Utveckling av en vandringsled (JH 03) (inaktivt)
2003-03-03Hur skulle Dalarna kunna göra en gemensam marknadsföring? (inaktivt)
2003-01-23Kvalitetsundersökning av färdtjänst och sjukresor i Gävleborgs län (Söderhamn) (inaktivt)
2003-01-08Marknadsundersökning för lokal mat i Småland och på Öland (JN 12) (inaktivt)
2002-11-28Marknadsföring - Ockelbo Food (Ockelbo) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.