Sökning: ",matlab"

Hittade 248 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet ,matlab.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-26Machine learning algorithm for a neural network car- following model (inaktivt)
2012-03-15Examensjobb på område flygteknik, flygutprovning (inaktivt)
2012-03-01Internship (inaktivt)
2012-02-27Thesis project Volvo Aero (inaktivt)
2012-02-22Smörjfilmsberäkning i kuggväxlar (inaktivt)
2012-01-17Metal Artifact reduction for Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) (inaktivt)
2012-01-16An algorithm for finding minimal load interruption costs (inaktivt)
2012-01-09Biomass Combustion in Fluidized Bed: Emissions (Master Thesis- 5/6 months- FRANCE) (inaktivt)
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-11-23Detection of Low Probability of Intercept Radar Emitters (inaktivt)
2011-11-14Spännande exjobb inom tiddsserieanalys/maskininlärning (inaktivt)
2011-11-14Utveckling och verifiering av en dynamisk remtransmissionsmodell (inaktivt)
2011-11-08Cluster analysis for patterns of temporal association in Uppsala (inaktivt)
2011-11-08Simulering av oljeflöden i Scanias växellåda (inaktivt)
2011-11-02Optimering av körsätt med avseende på bränsleförbrukning (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-28Utmattningsberäkning av svets med hjälp av Power Spectral Density (inaktivt)
2011-10-27Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-10-06Modelling of asymmetric solar wind-magnetosphere coupling (inaktivt)
2011-09-30Studies of plasma detachment in the VASIMR plasma rocket engine (inaktivt)
2011-08-22Which system solution should be chosen at a future electrification of the roads for electric lorries? (inaktivt)
2011-08-17Detection of Low Probability of Intercept Radar Emitters (inaktivt)
2011-07-22Master thesis in the field of model-based development of automotive embedded systems (inaktivt)
2011-07-12Medium Access Control for Wireless Sensor Actuator Networks (inaktivt)
2011-07-01Controlled HVDC feeder in railway power supply systems (inaktivt)
2011-06-27Master theses on traffic simulation, impact models and sustainable traffic control (inaktivt)
2011-05-17Power quality analysis in the 130 KV connection of an 110 MW wind farm (inaktivt)
2011-05-04Modeling surface roughness in radiative transfer (inaktivt)
2011-04-08Tool Integration, Web Services, Java, Transformation (inaktivt)
2011-02-23Control of animal behavior using optogenetics and development of new equipment (inaktivt)
2011-02-23Control of animal behavior using optogenetics and development of new equipment (inaktivt)
2011-02-16Automatisk generering av vägar och landskap utifrån kartdata (inaktivt)
2011-02-08Väderradarmod för spaningsradar - grafikprocessorstödd signalbehandling (inaktivt)
2011-02-08Databehandling för radarsystem (inaktivt)
2011-02-07Trajektoriereglering för hinderundvikande (inaktivt)
2011-02-07FE modelling technique for NVH (inaktivt)
2011-01-28Panoramavy i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-28Rörelsedetektering och följning i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-19Master Thesis: Non Contact Test Point (inaktivt)
2010-12-28Simulering av växelströmsmatare med roterande tyristorlikriktare för vattenkraftgeneratorer. Examensarbete inom elektricitetslära 2010-12-21 (inaktivt)
2010-12-15Databas och modelltillverkning för hantering av mätdata från hybridfordonsbatteriprovning (inaktivt)
2010-12-03Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner (inaktivt)
2010-11-30OPTIMERING AV ETT HYDROTERMISKT KRAFTSYSTEM (inaktivt)
2010-11-25Objective Evaluation of 3D Video Quality (inaktivt)
2010-11-23Turbine Governor Modeling and Scripting in an Open Source Simulation Software (inaktivt)
2010-11-18Cylindertryck som understöd för gasflödesreglering (inaktivt)
2010-11-18Mätning av vätskekvalitet i HD motorer (inaktivt)
2010-11-18PM-sensorer, en kartering av koncept och dess tekniska begränsningar (inaktivt)
2010-11-18Snabb beräkning av kväveoxidbildning i HD motorer (inaktivt)
2010-11-16Programming Optimisation and Processor Evaluation (inaktivt)
2010-11-16Steer-by-wire applikation i Simulink (inaktivt)
2010-10-22Lutningsskattning genom simulering (inaktivt)
2010-10-18Performance Study of using Flooding in Industrial Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2010-10-15PU10-86 Automatisk analys av mätdata (inaktivt)
2010-10-11Distributed software for large-scale gene expression analysis (inaktivt)
2010-10-04Driver Behavior Model Estimation (inaktivt)
2010-10-04Emission Modeling and Simulation-based Traffic Environment Management (inaktivt)
2010-09-28Latency and Error Control in Energy Constrained Wireless Mesh Network for Automatic Control Applications (inaktivt)
2010-09-27Ex-jobb i signalbehandling (inaktivt)
2010-09-20MASTER THESIS PROJECT: “THE OH LINE SAG DEPENDENCE ON WEATHER PARAMETERS AND LINE CURRENT” (inaktivt)
2010-09-08Realtidsprogrammering till radardemonstrator (inaktivt)
2010-09-02Master Thesis: An analysis of mobile packet data traffic for modeling of evolving 3G and 4G service load (inaktivt)
2010-08-26Master Thesis: Development of Simulation Tool and New Tracking Algorithms for Radio Occultation Receivers. (inaktivt)
2010-08-16Utveckla simuleringsmodell av automatväxellåda i Matlabs egenutvecklade modelleringsmiljö Simscape (inaktivt)
2010-06-29LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2010-06-17Conversion of 3D Video Data (inaktivt)
2010-06-09Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner. (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-06-09Analys av lageregenskaper utifrån mätningar i testrigg. (inaktivt)
2010-06-09Design and implementation of a GPS map-matching algorithm (inaktivt)
2010-06-07Provning och simulering av variabel ventilprofil och dess effekter på emissioner (inaktivt)
2010-05-31Rörelsealgoritmer för fordonssimulator (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Utvärdering av bilddegradering vid JPEG-komprimering (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling: Benchmarking av nyckelpunktsmetoder (inaktivt)
2010-05-21forskning med MR och PET på hjärnan (inaktivt)
2010-05-21Realtidsprogrammering för radardemonstrator (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-07Lågbrusig X-bandsförstärkare (inaktivt)
2010-05-06Stokastisk modellering av vägkurvor baserat på GPS-data (inaktivt)
2010-04-23Exjobb i signalbehandling (inaktivt)
2010-04-20Enhancement techniques for lane position adaptation (inaktivt)
2010-04-14Driver behavior model estimation (inaktivt)
2010-04-14Multiple target detection in Wall Penetrating UWB Radar (inaktivt)
2010-03-31Master Thesis — Evaluation of 4G mobile broadband network (inaktivt)
2010-03-30Cost-effective maintenance of wind power systems (inaktivt)
2010-03-25Effect of escaping photoelectrons on the magnetic field of Mercury (inaktivt)
2010-03-25Generation of Very Low Frequency waves in space (inaktivt)
2010-03-25Cavity Mode Nature of Pi2 Pulsations and Coupling to Field Line Resonances (inaktivt)
2010-03-16Do I know this place? - Novelty Detection for Visual Place Classification (inaktivt)
2010-03-08Intern Structuring & Analysis (inaktivt)
2010-02-15Searching for a master thesis student for a system modeling project in SystemC (inaktivt)
2010-02-12Självinducerade oscillationer i våta kopplingar (inaktivt)
2010-02-09A MATLAB/Simulink implmentation of the ForSyDe methodology (inaktivt)
2010-02-04Mjukvaruarkitektur för feltoleranta inbyggda system (inaktivt)
2010-01-26Computed Aided Detection of temporal changes in mammography (inaktivt)
2010-01-26Evaluation of CMOS Application Specific Integrated Circuit as camera for novel method for single photon emission tomography (inaktivt)
2010-01-25Characterization of mammographic images from a signal processing point of view (inaktivt)
2010-01-25Optimizing x-ray spectrum shape for different clinical computed tomography imaging tasks (inaktivt)
2010-01-19Observatör för skattning av läckage i tryckluftssystem (inaktivt)
2010-01-18Digital footprint analysis (inaktivt)
2010-01-13Statistical analysis of the organization of neurons in the cerebral cortex (inaktivt)
2009-12-14Dimensioneringsprogram för synkronisering i växellåda (inaktivt)
2009-12-14Reglering av pneumatisk aktuator (inaktivt)
2009-12-09Modellutveckling för förångning av urea i mixer (inaktivt)
2009-12-033D Video (inaktivt)
2009-11-25Strategi för testning av dynamiskt I/O (inaktivt)
2009-03-19Distribution of trapped photoelectrons in the magnetosphere of Mercury (inaktivt)
2009-03-19Effect of escaping photoelectrons on the magnetic field of Mercury (inaktivt)
2009-03-19Distribution of trapped photoelectrons in the magnetosphere of Mercury (inaktivt)
2009-03-19Effect of escaping photoelectrons on the magnetic field of Mercury (inaktivt)
2009-01-21Skapa framtidens musikdistribution - PopCatcher; ett laglig och legal sätt att ladda ner musik! (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av en robust point matching-algoritm för att leta efter biomarkörer (inaktivt)
2008-05-30Study of auroral potentials using multi-satellite data from ESA’s Cluster mission (inaktivt)
2008-05-30Inkjetdroppars dynamik på papper (inaktivt)
2008-05-30Modelling of the folding of thin-film space structures (inaktivt)
2008-05-30Skapa framtidens musikdistribution - PopCatcher; ett laglig och legal sätt att ladda ner musik! (inaktivt)
2008-05-30Generation of statically indeterminate strut-and-tie models for structural concrete by topology optimization methods (inaktivt)
2008-05-30Robot Hand Design and Control (inaktivt)
2008-05-30Teat detection with image processing (inaktivt)
2008-05-30Vision-based Recognition, Categorization and Semantic Labeling of Places for Mobile Robots (inaktivt)
2008-05-30Industrial MSc-thesis in Computer Vision, 4-6 months (inaktivt)
2008-05-30Framtagandet av representativa testnät för svenska eldistributionsnät – Ett samarbete mellan industrin, myndighet och KTH (inaktivt)
2008-04-25Implementation and evaluation of Adaptive Cruise Control with queue assist including coordination of the integration activities of Engine, Transmission and brake modules for ACC QA (inaktivt)
2008-04-14Generation of Very Low Frequency waves in space (inaktivt)
2008-04-10Cavity Mode Nature of Pi2 Pulsations and Coupling to Field Line Resonances (inaktivt)
2008-02-28Design av bredboardsystem till satellitmagnetometer (inaktivt)
2008-02-28Design av bredboardsystem till satellitmagnetometer (inaktivt)
2008-02-04Torque and Temperature estimator for an AWD clutch (inaktivt)
2008-01-22Framtidens uthålliga avloppssystem (inaktivt)
2008-01-22Correlation measures in coordinated sell-off events (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Förvärmning av fibermattor med ång/luft-blandning, effekt på densitetsprofil efter pressning (inaktivt)
2008-01-17Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2007-12-06Automatisk matchning och tracking av speciella objekt i IR-bilder med objektmodellering och lärande system (inaktivt)
2007-11-30Learning to control mass transport in heterogeneous materials (inaktivt)
2007-11-13Characterization of on-chip inductors and power transformers (inaktivt)
2007-11-06Modellbaserad felinjicering i MATLAB/Simulink (inaktivt)
2007-10-22Deployment simulation of lightweight inflatable space structures (inaktivt)
2007-10-18UML-mönster för FPGA-utveckling (inaktivt)
2007-09-21Bioinformatiska studier av allergikers immunsvar för identifiering av samvariation mellan olika allergener (inaktivt)
2007-09-21X-jobb 20p (30hp): Miniatyrisering av en Spin-Dependent Tunnelling Three-Axial Magnetometer för rymdtillämpningar på ÅSTC, Uppsala Universitet (inaktivt)
2007-09-21Utveckling av ett lärande system för detektion och identifiering av gas i IR-bilder (inaktivt)
2007-09-21Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-09-21Master’s Thesis Project in Image Processing: Reading Two-dimensional Bar Codes (inaktivt)
2007-08-24“Deisotoping” — ett steg för att finna biomarkörer i data från LC/MS-analys av biologiskt material (inaktivt)
2007-08-01Analys och simulering av lins-kollimatorsystem för röntgenavbildning (inaktivt)
2007-07-02Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-06-25Design and Implementation of Bluetooth algorithms (inaktivt)
2007-06-22Frequency analysis of low-frequency field fluctuations detected by satellites (inaktivt)
2007-06-08Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2007-05-30Space Plasma Diagnostics - Current-Voltage Sweeping (inaktivt)
2007-05-13UE Feedback Optimisation in HSDPA (inaktivt)
2007-05-13WCDMA Uplink Enhancement with Time Division Multiplexing (inaktivt)
2007-04-16LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2007-04-16BILDFÖRBÄTTRING ÖVER EN BILDSEKVENS (inaktivt)
2007-04-16Ögonrörelsemätningssystem i bilsimulator - del 1 (inaktivt)
2007-04-11Corotational plane and solid elements (inaktivt)
2007-03-20Performance of Coded OFDM in Hybrid Radio-over-Fiber Links (inaktivt)
2007-03-16Transmission Fluids for Limited Slip Differentials in Arctic Conditions (inaktivt)
2007-03-05Användning av digital terränginformation vid markmålföljning med hjälp av partikelfilter (inaktivt)
2007-02-26Konstruktionshjälpmedel för val av motor och växlar i ett mutterdragarssystem (inaktivt)
2007-02-06SELDI MS data analysis in cancer proteomics (inaktivt)
2007-02-06Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - Utvärdering av väggvillkor för strömning flerfassystem (inaktivt)
2007-01-22Optimizing digital breast tomosynthesis (inaktivt)
2007-01-12Master’s Thesis Project in Computer Graphics: Depth Buffer Compression (inaktivt)
2007-01-08Medicinsk signalbehandling inom diabetes typ 1 (inaktivt)
2007-01-08Spatiell linjering av multimodala bilder för bildfusion (inaktivt)
2007-01-08Utveckling av korrelationstracker för följning av rörliga objekt i IR-bilder (inaktivt)
2007-01-04Matematisk modellering av dopamin-modulering av arbetsminnes-relaterad hjärnaktivitet (inaktivt)
2007-01-03Simulation of OFDM transmitter radio channel - receiver (Gävle) (inaktivt)
2006-12-22Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2006-12-13Framtidens uthålliga avloppssystem (inaktivt)
2006-12-04Estimering av tyngdpunktshöjd (inaktivt)
2006-11-22Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2006-10-25Analys, design, implementation och testning av digitala filter i micro- controller. (inaktivt)
2006-10-06Ultra low frequency pulsations in the nightside magnetosphere (inaktivt)
2006-10-03Analysis, design, implementation and testing of digital filters in microcontrollers (inaktivt)
2006-09-08Installation och utvärdering av en infraljudstation (inaktivt)
2006-09-04Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-08-22Detektering av trötthet hos lastbilsförare (inaktivt)
2006-08-11Fordonsplacerad signal/bildbehandling för att undvika viltolyckor (inaktivt)
2006-07-03Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-05-22MIMO for Mobile Broadband: Modelling and Performance Analysis (inaktivt)
2006-05-22Voice-over-IP for Mobile Broadband: Modelling and Performance Analysis (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2006-04-18Framtagande av användargränssnitt för simuleringsprogram (inaktivt)
2006-04-07Att hitta hästkonturer med datoriserad bildanalys (inaktivt)
2006-04-05Develop a solution that creates a deep image on a 3D display based on input from a number of 2D images (inaktivt)
2006-04-04Ny programmodul för bekämpning av små rörliga luftmål (inaktivt)
2006-02-15Correction for respiratory gating for improved PET imaging and optimized radiation planning (inaktivt)
2006-02-08Adaptiv farthållning – optimering av tidslucka och omkörningstillfälle (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av en isstormsmodell och dess påverkan på en begränsad del av det svenska nätet (inaktivt)
2006-01-18Analys av EEG-data vid kognitiv träning (inaktivt)
2006-01-18Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2006-01-18A detection system for the highest energy subatomic particles in the universe (inaktivt)
2006-01-04Intelligent dynamics processor for voice recordings (inaktivt)
2005-11-15Utvärdering av uthålliga avloppssystem med URWARE - modellen (inaktivt)
2005-11-08Development of a Time-efficient Simulation Algorithm for MEMS Electrostatic Actuators (inaktivt)
2005-10-27Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; numerisk del (inaktivt)
2005-09-07Representation av osäkerhet för Web Ontology Language med hjälp av Bayesianska nätverk (inaktivt)
2005-08-25Systemering av driftdatabas, vidareutveckling och omkoppling till centralt lagrad data (inaktivt)
2005-06-29Digital image processing - analysis of fibre orientation in paper sheets (inaktivt)
2005-05-16Teoretisk elektroteknik: demonstrationsmodul för modanpassningsmetoden tillämpad på vågledare (inaktivt)
2005-04-06Dynamic of flat shell elements (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-03-21Hälsopåverkan från vägbulor (inaktivt)
2005-03-17Datorgrafik/Texturkomprimering (inaktivt)
2005-01-12Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2004-12-09Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2004-11-12Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2004-10-22Ny metodik för säkerhetsanalys av vägbanors ojämnheter. (inaktivt)
2004-09-29Data redundancy ¿ the new challenge in chemometrics (inaktivt)
2004-09-29Modelling and analysis of high order chemical data (inaktivt)
2004-09-01Fotonekonomi och dynamik i multispektralt IR-system med tvåtonsmodulering (inaktivt)
2004-08-26Datoriserad klassificering av aminosyrasekvenser i ett allergiperspektiv (inaktivt)
2004-08-09Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-06-18Monte Carlo simulation of the light scattering from a network of paper fibres (inaktivt)
2004-04-13Loop Qualification for Broadband Access (inaktivt)
2004-04-13Utvärdering av vak-effekter och laster på vindkraftverk (inaktivt)
2004-04-07Analysverktyg för kvantifiering av skadegrad på falsade papper (inaktivt)
2004-04-01Utveckling av mätmetod för variation i tryck (inaktivt)
2004-03-31Säkerhetsanalyser av diagnossystem -- metodik och tillämpning på ett framdrivningssystem av ett fartyg (inaktivt)
2004-02-12Omkonstruktion av RC-bil 1:6 till en elektriskt driven forskningsplatform som skall utrustas med en Linux dator i PC104 format. (inaktivt)
2004-02-10Strukturering av modeller avsedda för helfordonssimulering (inaktivt)
2004-02-02Validation of experimental electron density measurements in fusion plasmas using laser techniques (interferometry and photon-electron scattering) (inaktivt)
2004-01-07Studie av stötprofilers inre struktur (inaktivt)
2003-12-04Image reconstruction for optimization of radiation therapy (inaktivt)
2003-10-29Experimental measurements of energy confinement time in fusion plasmas (inaktivt)
2003-09-25Analyzing ultrasound data using neural networks (inaktivt)
2003-09-25Analyzing ultrasound data using neural networks (inaktivt)
2003-08-11Karaktärisering av friktionsytor i kopplingslameller för fyrhjulsdriftsystem (inaktivt)
2003-07-11Scattering from Printed Paper Surfaces (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-05-28NDE of heat and fatigue damages in CFRP composite laminates. (inaktivt)
2003-04-29Simuleringsmodell av digitalt antennservo (inaktivt)
2003-04-22Volymberäkning av Färgrymd (inaktivt)
2003-04-01Snabba Fouriertransformer för Invers Syntetisk Aperturradar (inaktivt)
2003-03-27Optimering av elmotordrivet slagverk (JH 08) (inaktivt)
2003-02-14Utveckling av mätmetod för färgflammighet i tryck (inaktivt)
2003-01-20Modellering av litiumbatterier (inaktivt)
2003-01-20Energibalans i en RFP fusionsreaktor (inaktivt)
2003-01-17Klassificering och modellering med hjälp av lärande system (inaktivt)
2003-01-17Klassificering och modellering med hjälp av lärande system (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.