Sökning: "Mätningar"

Hittade 182 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Mätningar.


Inkom Exjobbsförslag
2012-04-02Färdigställande och karakterisering av RF-mätrum (inaktivt)
2012-03-26DynP på parallell hårdvara (inaktivt)
2012-02-09Ekopiloter i Haninge (inaktivt)
2012-02-06Integrerad effektförstärkare/lågbrusförstärkare i GaN (inaktivt)
2012-01-16MIFO- Fas 1 klassning av nedlagda deponier i Arvidsjaurs kommun (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av simuleringsmodell för ett komplett pneumatiskt bromsystem (inaktivt)
2011-11-21Beräkna korrigering för en icke standardiserad ljudeffektsfär (inaktivt)
2011-11-14MIM: Formsprutbarhet och partikelstorleksfördelning (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering av nytt antennkoncept (inaktivt)
2011-11-08Simulering av oljeflöden i Scanias växellåda (inaktivt)
2011-11-01Modellering och validering av luftbälgsmodeller i ADAMS/Car (inaktivt)
2011-11-01MBS-simulering av lastbil för lastgenerering (inaktivt)
2011-10-13Metod för intern kalibrering av partikelräknare (inaktivt)
2011-09-23Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-13Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-05-11Strategi för avkopplingskondensationer (inaktivt)
2011-04-29M2 och EEYORE Simulatormodell (inaktivt)
2011-04-19Implementation av mätinstrument på pappersbruk – var med och skapa framtidens mätteknik! (inaktivt)
2011-04-19Utvärdering av signalbehandlingsmetoder (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-03-29Examensarbete, teoretisk bakgrund och provning av elstängsel i jordbruksmiljö (inaktivt)
2011-03-23Odlingssäkerhet hos sortblandningar av åkerböna (inaktivt)
2011-02-16Beskrivning och rendering av kurvade speglar (inaktivt)
2011-02-16Automatisk generering av vägar och landskap utifrån kartdata (inaktivt)
2011-02-11Marknadsundersökning avseende medicinteknisk produkt för mätning av perifera blodtryck (inaktivt)
2011-01-13Energieffektiv signalbehandling (inaktivt)
2010-12-15Databas och modelltillverkning för hantering av mätdata från hybridfordonsbatteriprovning (inaktivt)
2010-12-14Utveckling av simulationsmetoder och modeller för pneumatiska bromssystem (inaktivt)
2010-12-03Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner (inaktivt)
2010-11-29Bredbandig effektförstärkare optimerad för verkningsgrad (inaktivt)
2010-11-08Nätneutralitet hos svenska ISP:er (inaktivt)
2010-11-02Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik. Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-11-02Programmering av framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-02Signalanalys inom framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-02Utveckling av elektronik för mätutrustning i industriella applikationer. (inaktivt)
2010-11-02Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-10-22Lutningsskattning genom simulering (inaktivt)
2010-10-06Utveckling och verifiering av alternativa koncept på ejektorsystem för användning i inloppssystem till tunga fordon (inaktivt)
2010-09-07Energioptimeringar av torkmaskinen (inaktivt)
2010-09-07Kommunicerande ekolod för förbättring av sjökort (inaktivt)
2010-08-17SAD - en ny typ av kinonreducerande dehydrogenas/reduktas i växter. 2. Enzymets substratspecificitet och kinetik (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete 77 GHz MMIC VCO (inaktivt)
2010-06-09Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner. (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-06-09Analys av lageregenskaper utifrån mätningar i testrigg. (inaktivt)
2010-06-07Konstruktion och strömningsvisualisering i motorlik flödesrigg (inaktivt)
2010-03-22MBS-simulering av lastbil för lastgenerering (inaktivt)
2010-03-05Kylsystemets värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-02-11Maskiningenjör inom hållfasthetslära/ konstruktionsmaterial sökes - Projekt: Sträckning av sågklinga (inaktivt)
2010-02-09Belastningsdiagnostik av kraftledningar för att styra och optimera nyttjandet av vindkraft (inaktivt)
2010-01-29Ekonomisk optimal isolering för klimatskärm (inaktivt)
2010-01-28Energieffektiv eldrift av hjälputrustning inom industrin (inaktivt)
2010-01-26Experimentell studie av interaktionen mellan luftflöde och ureaspray (inaktivt)
2010-01-19Droppstorleksmätning av ureaspray (inaktivt)
2010-01-11Framtagning av marknadsplan för framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Anpassning av mätutrustning för industriella applikationer (inaktivt)
2010-01-11Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Programmering av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Signalanalys inom framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-07Analys av bränsleförbrukning och körbarhet för bränsleekonomisk farthållare (inaktivt)
2009-11-26Minskad energi- och vattenförbrukning (inaktivt)
2009-03-06Funktion hos glidande upplag för generatorer: laster på omgivande struktur (inaktivt)
2009-01-21Skapa framtidens musikdistribution - PopCatcher; ett laglig och legal sätt att ladda ner musik! (inaktivt)
2008-05-30Ökad katodlivslängd -ett industrinära projekt (inaktivt)
2008-05-30Cykelbanors komfort och säkerhet (inaktivt)
2008-05-30Skapa framtidens musikdistribution - PopCatcher; ett laglig och legal sätt att ladda ner musik! (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-04-29Beräkningsprogram för livslängdsberäkningar från trådtöjningsmätningar (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2008-02-13Modell för värmeförluster under godstransporter (inaktivt)
2008-01-28Uppdatering av moving fader automation (inaktivt)
2008-01-17Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-09-21Mätning av föroreningar i mark med elektronisk näsa (inaktivt)
2007-09-21Bioinformatiska studier av allergikers immunsvar för identifiering av samvariation mellan olika allergener (inaktivt)
2007-09-21Kartläggning av temperaturgradienter i svenska betongvägar (inaktivt)
2007-09-04Experimentell och teoretisk analys av verkningssätt hos äldre järnvägsbro av stål under påverkan av tåglast (inaktivt)
2007-08-16Analys och effektivisering av de tekniska installationerna i en livsmedelsbutik (inaktivt)
2007-08-16Skelettmuskelfunktion - Examensarbeten på institutionen för Medicinsk teknik Skolan för Teknik och Hälsa, KTH (inaktivt)
2007-07-06Temperaturkontrollerande byggmaterial (inaktivt)
2007-04-16Detektion av koldioxid med fälteffekttransistor (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av termiska IR-modeller för motor och drivlina (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av termiska IR-modeller för motor och drivlina (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga (inaktivt)
2007-02-08Marknadsanalys. (Stadium) (inaktivt)
2007-01-04ABB i Storvik (Sandviken) (inaktivt)
2006-12-21Undersökning av faktorer som påverkar martensitomvandlingen för metastabila rostfria stål (inaktivt)
2006-12-21Prevention av levercancer vid kronisk leversjukdom (inaktivt)
2006-12-20IT Governance på Swedbank/Föreningssparbanken (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-10-11Selektion av defekta IR-kameror med ett lärande system för detektion av bildartefakter (inaktivt)
2006-10-11Sensorik med polymera molekylavtryck (inaktivt)
2006-10-11Interaktivt energitekniskt mätlaboratorium på nätet (Ljusdal 69) (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-09-05Mätsystem för vriddon (Ljusdal 65) (inaktivt)
2006-08-18Midorion AB: Examensarbete inom Fysik (2 personer) (inaktivt)
2006-08-17Simulering av hydrauloljans kylning i lagertruckar (inaktivt)
2006-08-02Examensarbete inom kvantinformation (inaktivt)
2006-08-02Modellering av ZEBRA-batterier för belastningsutjämning i elnätet (inaktivt)
2006-06-27Detektion av koldioxid med fälteffekttransistor (inaktivt)
2006-06-20Modellering av vattenbalansen i ett avverkat N-gödslingsförsök i Härjedalen (inaktivt)
2006-05-29Flersatellitmätningar av norrskensströmmar (inaktivt)
2006-02-24Utveckling av tillverkningsteknik för medicinteknik (inaktivt)
2006-02-22Utökad simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-22Förbättra precisionen i simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-01-30Utvärdering mellan datoriserat mätsystem med fasta givare och mätsystem med sensorer för mätning... (inaktivt)
2006-01-18Inverkan av partiella urladdningar på ytkonduktiviteten hos polymera material (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av elektromekanik för medicinteknik (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av digitalt optiskt system för medicinteknisk produkt (inaktivt)
2005-11-30Mätning av luftkvalitet, dataprogram för sammanställning och utvärdering av partikelräkning i luft (aw) (inaktivt)
2005-11-24Simulering av fosforförluster från åkermark med ICECREAM-modellen (inaktivt)
2005-11-24Kartläggning av genetiska markörer för fotosynteskapacitet hos Salix (inaktivt)
2005-11-24Molekylär receptor farmakologi (GPCR studier) (inaktivt)
2005-11-23Förbättring av utvecklingsprocess och modifiering av verktyg (inaktivt)
2005-11-15Mätteknik och signalhantering av radiostrålning och elektromagnetism (inaktivt)
2005-10-22Utformning av personlig tränare för konditionsträning (inaktivt)
2005-10-18Undersökning av normaltillstånd i vattendrag (inaktivt)
2005-09-28Energieffektivisering på Käppalaverket, Lidingö (inaktivt)
2005-08-24Lättförståeligt redovisning av akustiska egenskaper för användningar i olika rum (inaktivt)
2005-08-16Utformning av personlig tränare för konditionsträning (inaktivt)
2005-07-15Kartläggning av genetiska markörer för fotosynteskapacitet hos Salix (inaktivt)
2005-06-08Testing av en ny metod för ventilation av husgrunder (inaktivt)
2005-06-08Experimentuppställning för pulsföljdsanalys av elektriska urladdningar (inaktivt)
2005-05-12Kartläggning av effektiviteten hos kommunikationen inom företag och organisationer (inaktivt)
2005-04-28Utveckla och programmera ett dataprogram för fysikalisk testning av träfiberskivor. (inaktivt)
2005-04-21IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 48) (inaktivt)
2005-04-14Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2005-04-05Förbättra miljöarbetet på NCC Road AB (inaktivt)
2005-03-21Trafikradions betydelse inverkan på framkomligheten i Skåne (inaktivt)
2005-03-18Optimering av flotationsprocessen (inaktivt)
2005-03-03Efterbehandlingens inverkan på elektroder för elektrokemisk syntes (inaktivt)
2005-01-31Utarbeta provningsrutin beträffande mätosäkerhet (inaktivt)
2005-01-28Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga. (inaktivt)
2005-01-19Examensarbete på Berns och Grand Hotell (inaktivt)
2005-01-19Simulering av elektrisk partiell urladdning med Finita Element Metoden (FEM) (inaktivt)
2005-01-19Spridning av elektriska laddningar på isolatoryta (inaktivt)
2005-01-12Finita-elementberäkningar på ytförtätning av kugghjul (inaktivt)
2005-01-11Fallstudier utförda objekt (med alternativa material) (inaktivt)
2004-12-29Mätsystem för vriddon (Ljusdal 41) (inaktivt)
2004-10-12Värmeflöden orsakade av magnetohydrodynamiska moder i fusionsplasma (inaktivt)
2004-09-27Optimering av substrat och kolloider för proteinstudier med SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) (inaktivt)
2004-09-14Trådlös överföring av mätsignaler (inaktivt)
2004-09-01Fotonekonomi och dynamik i multispektralt IR-system med tvåtonsmodulering (inaktivt)
2004-08-16Experimentella studier och modellering av kinetik för litiuminterkalation (inaktivt)
2004-07-07IR-kamerasystem för studier av skadade leder (inaktivt)
2004-07-01IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 36) (inaktivt)
2004-05-12Interstellära rekombinationsreaktioner (inaktivt)
2004-05-12Inverkan av processvariationer på spridning i egenskaper hos hårdmetallämnen (aw) (inaktivt)
2004-04-20Statorkärnvibrationer i turbogeneratorer (aw) (inaktivt)
2004-04-13Utvärdering av vak-effekter och laster på vindkraftverk (inaktivt)
2004-03-31Trafikmängdens påverkan på olika verksamhetsgrupper (inaktivt)
2004-03-26Två exjobb om torra toalettsystem ¿ teknisk funktion (inaktivt)
2004-03-26Inducerad resistens i raps (inaktivt)
2004-03-26Förbättrad resistens i växter mot insekter och patogener (inaktivt)
2004-03-25Belastningsgränser för att förhindra alvpackning (inaktivt)
2004-03-18Studie av magnetohydrodynamiska moder i fusionsplasma med ledande skal (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-01-26Ny akustisk metod för att analysera filmsplitt vid offsettryck (inaktivt)
2003-09-17Urgasning ur material för högteknologiska vakuumsystem (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-08-07Verifiering av ytpreparationer för studier av membranbundna proteiner - samarbete Chalmers, Layerlab och AstraZeneca. (inaktivt)
2003-06-13Finita-element beräkningar på ytförtätning av kugghjul (inaktivt)
2003-06-04Utvärdering av ytpreparationer för proteinetstudier, i ett samarbete mellan universitet och industri (inaktivt)
2003-04-25Analys av oxidativa DNA skador (inaktivt)
2003-04-04Genetiska variationer i androgen metaboliserande enzymer och deras betydelse i doping analyser. (inaktivt)
2003-04-04Elektrokemisk tumörbehanling in vivo (inaktivt)
2003-04-04Förnyelsebar energi ur havsrörelser (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av vätningsförhållanden i GYROS ABs CD-skivor (inaktivt)
2003-03-20RFID-teknik i fordonstillämpningar (inaktivt)
2003-03-17Analys av oxidativa DNA skador (inaktivt)
2003-02-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-01-05Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2002-12-23Urgasning ur material för användning i vakuumsystem. (inaktivt)
2002-12-16Vibrationsmätning och -analys (Ljusdal) (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-11-05Ytreduktionsstudier för sinterstål (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.