Sökning: "syfte med information"

Hittade 179 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet syfte med information.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-03-06Larmhantering (inaktivt)
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2011-12-13Arkiv för informationsbevarande av slutförvar (inaktivt)
2011-10-24Websurvey mot våra kunder i ett led att effektivisera vår HR. (inaktivt)
2011-10-10Gestaltning av entréer till naturen & naturreservat (inaktivt)
2011-09-20Utvärdering av mötesplatser/biblioteksfilialer (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-04-19Produktionsutveckling på Aratron AB. Aratron AB bildades 1971 och ingår idag i Addtech-koncernen som är registrerat på Stockholms Fondbörs. Aratron förser svensk industri med högkvalitativa transmissioner och linjärsystem. (inaktivt)
2011-04-19My Social TV (inaktivt)
2011-04-14SMED för att minimera ställtider (inaktivt)
2011-01-17Medieproduktion filmproduktion biogas (inaktivt)
2010-12-20Skapa en simulerad arbetsmiljö åt ICA Sverige AB (inaktivt)
2010-12-15Kalibreringsverktyg för Barkhausenmätningar på kamaxlar (inaktivt)
2010-11-19Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface) (inaktivt)
2010-11-19Sociala medier i framtidens kollektivtrafik (inaktivt)
2010-11-18Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara (inaktivt)
2010-11-18Stockholms läns framtida materialförsörjning- scenarier beroende på val av byggmetoder (inaktivt)
2010-11-16Automotive Cockpit Design (inaktivt)
2010-11-15Tryckt media till kommunens invånare (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-10-27Automatisk intrimning av autopilot för obemannade flygande farkoster (inaktivt)
2010-10-20Miljöutbildning för invandrare (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-10-07Webbstrategier (inaktivt)
2010-10-07Högskolan Kristianstads LärandeResursCentrum söker studenter i biblioteks- och informationsvetenskap som i sitt examensarbete kan utvärdera högskolans arbete med informationskompetens. (inaktivt)
2010-10-04SOCIALA MEDIER SOM KONTAKTKANAL (inaktivt)
2010-10-04Målgruppsanalys (inaktivt)
2010-09-22Efterpolering av minireningsverk (inaktivt)
2010-09-01Avfallsplan (inaktivt)
2010-08-19Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder/ Comparative LCA of the water treatment device Solvatten and alternative methods (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete inom Marknadsföring (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-07-08Utredning av energikostnader och -system på Havets Hus (inaktivt)
2010-05-17Operationell Excellens (Lean) i tjänsteproducerande företag och offentlig sektor (inaktivt)
2010-05-11Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2010-01-18Utveckling av IT-baserat produktionsuppföljningssystem (inaktivt)
2010-01-08Patientnärmare vård (inaktivt)
2009-12-18Avancerad prediktiv modellering: Prognostisering av ett företags slutliga skatt (inaktivt)
2009-12-10Designa kontorslokaler! (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Antennteknik (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Automatisering av kalibreringsmaskin (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftmätning samt eigenmode beräkningar (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftöverföring (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - IWT4-Telemetri (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-06-16Effektiv insamling av Internettrafik för smartare uppföljing (inaktivt)
2009-06-09Hur har vi råd att inte prioritera stressförebyggande åtgärder? (inaktivt)
2009-05-29Neurobiologisk karakterisering av nya gener (inaktivt)
2009-05-20Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2009-02-13Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-07-09Kommunikationsplan för information till entreprenörer inom vårdbranschen (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-05-30Förorenade områden (inaktivt)
2008-05-30IKEA- Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-30Polymerteknologi ”Självsmörjande material” (inaktivt)
2008-04-02GIS-presentation av plog och saltrutter (inaktivt)
2008-02-07Informationsanalys OLAP/Data Mining (kr) (inaktivt)
2008-01-30Sammanställning av information och framtagning av handbok (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-18Ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2008-01-10Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2008-01-08Kopia av Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-22IKEA - Internkommunikation (inaktivt)
2007-11-20Hur skapar man en intressant och hållbar utställning av projektet Statics prototyper? (kr) (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av nytt styrsystem för ytkemisk analysutrustning. Framtagning av ny programvara och interface för Ellipsometer (inaktivt)
2007-08-27Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt)
2007-08-23Kartering, modellering och simulering för ny indunstning (inaktivt)
2007-08-23Utredning och kartläggning av bakterietillväxt (inaktivt)
2007-08-23Effektiv databearbetning och analys av provningsresultat med statistiska metoder (inaktivt)
2007-08-23Energieffektivisering- Kartering av pumpar (inaktivt)
2007-08-20Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2007-08-20Optimering av framtida separatmalning (inaktivt)
2007-08-16Skelettmuskelfunktion - Examensarbeten på institutionen för Medicinsk teknik Skolan för Teknik och Hälsa, KTH (inaktivt)
2007-08-06Kampanjhanteringssystem med analysverktyg för dagligvaruhandelsindustrin (inaktivt)
2007-06-13Utveckla Webbportal till framtidens jämlikhetsorganisation (inaktivt)
2007-06-13Utvärdering av kompostteater (inaktivt)
2007-05-21Vill akademiker arbeta utomlands? (aw) (inaktivt)
2007-05-18Vill akademiker arbeta utomlands? (kr) (inaktivt)
2007-05-14IKEA, Ex-jobb - Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Informationsbladet 0222:an (inaktivt)
2007-04-04Besöksundersökning - Hovfjällets naturreservat (inaktivt)
2007-04-04SIGNIFICANCE OF PRINT QUALITY IN VARIABLE DATA PRINTING (inaktivt)
2007-03-28Verksamhetsutveckling och kartläggning inom enhet med snabba rörelser (inaktivt)
2007-03-23Lärarhandledning i Miljö (inaktivt)
2007-03-16VGIS stipendie till examensarbete inom GIS med anknytning till Västerbotten (inaktivt)
2007-03-15Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2007-01-22Användning av utvärderingsresultat - en studie av utvärderingsverksamheten vid några statliga myndigheter (inaktivt)
2006-12-22Webbprojekt: Imagine – En hållbar väg (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19Utveckling av förstudierapporter (inaktivt)
2006-12-13Förorenade områden (inaktivt)
2006-11-13Hur fungerar hjärnans belöningssystem? (inaktivt)
2006-09-18Må bra-utredning (inaktivt)
2006-08-25Analys och systemoptimering med hjälp av simulering (inaktivt)
2006-08-14Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2006-08-02Skogstrafik och vattenvägar (inaktivt)
2006-06-26Analys och bearbetning av data från flygburen laserradar (inaktivt)
2006-06-19Utveckling av Flash-tolk (inaktivt)
2006-06-15Miljömärkning av papper (inaktivt)
2006-06-01Programvarulösning för: Mobile Community ”Z” - Java (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av en isstormsmodell och dess påverkan på en begränsad del av det svenska nätet (inaktivt)
2006-01-24Kvalitetsvariation i ensilage ¿ en pilotstudie av källor, konservering och effekter av variation på Nötcenter Viken (inaktivt)
2006-01-20IKEA: Kompetenseffekter ¿ Självstyrt lärande (inaktivt)
2006-01-19Utveckling av isstormsmodell för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet (inaktivt)
2006-01-05IKEA: Kompetenseffekter - Kunskapsmätning (inaktivt)
2005-11-30Utvärdering av ett skolprojekt (inaktivt)
2005-11-25Presentationsfilm om Gustaf Daléns Upptäckarcentrum (inaktivt)
2005-11-24Molekylär receptor farmakologi (GPCR studier) (inaktivt)
2005-11-24Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-09-16Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-08-15Tillit till Internet - ett exjobb inom iTrust (inaktivt)
2005-06-16Kundundersökning Posten - miljö och kvalitet (inaktivt)
2005-06-07Wearitonline - interaktiv databas för 3D-geometrier (inaktivt)
2005-05-18Utreda IT-lösning för truckhantering (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för lödrobot program fas 3 (inaktivt)
2005-05-16Basis of SHE (inaktivt)
2005-04-27Exjobb för statsvetare i ett framtidsprojekt (TH 11) (inaktivt)
2005-03-21Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-01-31 Navet - Kartläggning av utbildningsstatus - markndsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-19Högskoleövergång på Gotland (10) (inaktivt)
2005-01-13Marknadsanalys ¿ Kvantifiera kundnyttor för livsmedelsindustrin (inaktivt)
2005-01-13Marknadsanalys ¿ Hållbarhetsbehandling i farmaceutiska applikationer (inaktivt)
2005-01-12Marknadsundersökning och kartläggning av marknadspotentialen för Intrum Justitias affärsområde Inkassobevakning (Debt Surveillance) i Europa (inaktivt)
2005-01-11Landhöjningens effekter på vattenspeglar i Stockholms skärgård (inaktivt)
2004-09-23Terapeutiska Affibody (inaktivt)
2004-06-04Informationsutvärdering av Länsstyrelsen i Örebros informationsinsatser om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II Göteborg. (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-03-10Uppbyggnad av databas för Kvalitetsvärdering av produkt i löpande produktion (inaktivt)
2004-03-08Miljöanpassad väghållning (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-06Peptide mapping by capillary/standard LC/MS and multivariate analysis (inaktivt)
2004-01-12Högskoleövergång på Gotland (inaktivt)
2004-01-07Uppfyllning av Noark-4 krav i RMT+ (inaktivt)
2003-12-18Högskoleövergång på Gotland (10) (inaktivt)
2003-12-11Utveckling av unika beräkningsmodeller för egenskaps-/funktionsprovning (inaktivt)
2003-12-05Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot (inaktivt)
2003-11-14Utvärdering/analys av kampanj mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser (inaktivt)
2003-09-17Laserhärdning av låg och hög legerade verktygstål (inaktivt)
2003-07-28Konstruktion och strukturering av inventeringsdatabas (53) (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-05-13EJB - driftsättning och driftunderhåll (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-04-24J2ME-klient för Instant Messaging (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Indelning av verkstäder efter deras miljöpåverkan (inaktivt)
2003-04-04MINSKAD SJUKFRÅNVARO VID ELECTROLUX DISTRIPARTS AB OCH ELECTROLUX COMPACT APPLIANCES, TORSVIK, JÖNKÖPING (inaktivt)
2003-03-20RFID-teknik i fordonstillämpningar (inaktivt)
2003-03-17IKT-kanaler (inaktivt)
2003-02-20Företagets hastighetsmätare - information på intranät för beslutsstöd och analys av nuläget (Ovanåker) (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)
2003-01-20Miljöpotentialen hos bredbandstjänster (inaktivt)
2003-01-05Analys av spårväxelkorsningar (inaktivt)
2003-01-05Operatörsgränssnitt för manöversystem (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)
2002-10-16Analys-EU-omvärldsbevakning för Västmanland (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.