Sökning: "IT-Säkerhet"

Hittade 225 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet IT-Säkerhet.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-07Hur optimerar vi säkerhet och framkomlighet vid väg- och beläggningsarbeten för trafikanterna och utförarna? (inaktivt)
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementering av ett proof-of-concept (inaktivt)
2012-02-13Öka trafiksäkerheten på våra svenska vägar (inaktivt)
2012-02-06Realisering av Space-Time Adaptive Processing i FPGA (inaktivt)
2012-02-06Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2012-02-06Integrerad effektförstärkare/lågbrusförstärkare i GaN (inaktivt)
2012-01-25Öka trafiksäkerheten på våra svenska vägar (inaktivt)
2011-12-30Examensarbete: Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-13Interaktivt och Kollaborativt Storyboard (inaktivt)
2011-11-23Power booster för ankarspel (inaktivt)
2011-11-17Reducering av släpförlusten hos Scanias retarder (inaktivt)
2011-11-10Modulerad switchfrekvens i radarkraft (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-11-04Metodikutveckling återkommande helhetsbedömning av säkerheten i kärnkraftverk (inaktivt)
2011-11-04Jämförelsestudie av tillämpningen av Safety mellan olika verksamheter och länder (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-24Energiåtervinning i radarsystem (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2011-10-24Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Alternativ testmetod för minsprängning (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-10-24Servicebarhet Markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Websurvey mot våra kunder i ett led att effektivisera vår HR. (inaktivt)
2011-10-20Survivability Planning App (inaktivt)
2011-10-20Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-10-05Functional Safety - Utvecklingsprocesser för hårdvara och mjukvara (inaktivt)
2011-09-23On-Board diagnostics för säkerhetssystem (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-08-15Managementstöd för beslutsfattare: The Enterprise Architecture Analysis Tool (inaktivt)
2011-07-28Säkra molntjänster (inaktivt)
2011-07-22Android/Iphone-app för styra larm och videoövervaka hemmet (inaktivt)
2011-07-18Ex-jobb inom mjukvaruutveckling (inaktivt)
2011-07-11Miljöutredning (inaktivt)
2011-06-27Olycks- och krishantering inom industri (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-06-19Stressfaktorers betydelse för Listeria monocytogenes lag-fas i livsmedel (inaktivt)
2011-05-09Formell verifiering av design och krav för functional safety (inaktivt)
2011-05-03Introduktionsfilm för nyanställda - SKF (inaktivt)
2011-04-26Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool" (inaktivt)
2011-04-08Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus (inaktivt)
2011-04-08Säkerhetsutvärdering med verktyget ”Enterprise Architecture Analysis Tool” (inaktivt)
2011-04-08Functional Safety (inaktivt)
2011-03-23High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2011-03-22Database techniques to enable very large datasets (inaktivt)
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2011-03-04Meranvändning av produktdata från Pro/E för produktunderhåll (inaktivt)
2011-02-08Väderradarmod för spaningsradar - grafikprocessorstödd signalbehandling (inaktivt)
2011-02-08Databehandling för radarsystem (inaktivt)
2011-01-28Panoramavy i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-28Rörelsedetektering och följning i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-28Grafikmodul (inaktivt)
2011-01-13Energieffektiv signalbehandling (inaktivt)
2011-01-13Vikten av rätt verifieringsinformation i kontrakt (inaktivt)
2011-01-07Rule engine algorithms and implement a proof of concept (inaktivt)
2011-01-07Database techniques to enable very large datasets (inaktivt)
2011-01-07High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2011-01-07UX, multi-touch in a user friendly command and control environment (inaktivt)
2011-01-05Hur ansvariga vid vägarbeten ser på sin uppgift kopplat till säkerhet och framkomlighet. (inaktivt)
2010-12-30Mobila lösningar (inaktivt)
2010-12-17Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2010-12-15RF-baserad skogsbrandsdetektering (inaktivt)
2010-12-01Functional Safety (inaktivt)
2010-11-30Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. (inaktivt)
2010-11-29Bredbandig effektförstärkare optimerad för verkningsgrad (inaktivt)
2010-11-26Standardisering av utgasningsprov för lasersystem (inaktivt)
2010-11-10Alternativ minsprängningsmetod (inaktivt)
2010-09-22Undersökning av Kinesiska bilförares brukandemiljö och preferenser (inaktivt)
2010-09-08Realtidsprogrammering till radardemonstrator (inaktivt)
2010-09-03Minimering av ventildräneringsläckage (inaktivt)
2010-08-31Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2010-07-05Data mining – Att hitta intressant data bland inspelade trafiksituationer (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete inom mikrovågsteknik; GaN drivförstärkare (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete 77 GHz MMIC VCO (inaktivt)
2010-06-09E-samhället och dess konsekvenser: risk och säkerhet, integritet och övervakningsteknologi (inaktivt)
2010-05-283D-generering med Time-of-Flight kameror för användning inom civil säkerhet (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-07Lågbrusig X-bandsförstärkare (inaktivt)
2010-04-23Optimering av insugskanal med hjälp av datorsimulering (inaktivt)
2010-04-06Utveckla och portera mobiltelefon applikationer för olika mobiltelefon plattformar och vidare även evaluering av det kompletta systemets funktioner med game och web server funktionalitet. (inaktivt)
2010-04-06Utvärdera RFID readers och RFID tags för mobila applikationer med avseende på användbarhet, säkerhet och strömförbrukning. Studera vissa scenarion med flera samexisterande radiolösningar. (inaktivt)
2010-03-31Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar (inaktivt)
2010-03-01Sätta upp en certifikattjänst för att etablera ett tillitsnav (inaktivt)
2010-03-01Certifikathantering över DNS (inaktivt)
2010-03-01Administration av DNSSEC (inaktivt)
2010-02-05Vidareutveckling av Safety Case-metodik till att hantera Risk/marginal-profil (inaktivt)
2010-01-19Utredning och utveckling av integration mellan backend och affärssystem (C# framework 3.5) (inaktivt)
2010-01-18Utveckling av IT-baserat produktionsuppföljningssystem (inaktivt)
2009-12-15Bli en del av Svensk Alarm när du framgånsrikt utvecklar vår hemsida till att generera försäljning! (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2009-07-06Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar, ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2009-03-24Nya marknader, nya möjligheter (inaktivt)
2009-03-23Riskbaserad säkerhetsanalys av Gävle Energis AMR-system (inaktivt)
2009-01-21Flödesoptimering (inaktivt)
2008-12-09Programutveckling mobiltelefon (inaktivt)
2008-11-25Kostnadseffektiv bilelektronik (inaktivt)
2008-10-13Släppfilm/Ytbehandling (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2008-06-16Trafikcenter: utbildning-trafik-säkerhet-miljö (inaktivt)
2008-05-30Hur kan Du konstruera en säker och kostnadseffektiv byggnad för lerduveskytte inomhus? (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Cykelbanors komfort och säkerhet (inaktivt)
2008-05-30Framtagning av energiincitamentavtal (inaktivt)
2008-04-29Examensarbete inom Ringhals AB, 20 poäng,Granskning av kvalitetssystem (inaktivt)
2008-04-15MARKNADSANALYS AV GEOGRAFISKTOMRÅDE (inaktivt)
2008-04-15Omvärldsanalys av bransch (inaktivt)
2008-04-15Marknadsanalys av nyetablering samt befintlig marknad (inaktivt)
2008-03-04Outsourcing – Vad innebär det för ASSA AB? (inaktivt)
2008-02-13Produktutveckling av Somnus (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-16Streaminglösning för film (inaktivt)
2008-01-16Kopia av Streaminglösning för film (inaktivt)
2008-01-14Energieffektivisering (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-10-23Statistik på webben (inaktivt)
2007-09-25Rapporteringssystem för mobiltelefon (inaktivt)
2007-09-25Examensarbete 20 p – Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning: Vattensäkerhet i större kommuner - Hur säkerställer man uthålliga rutiner för anläggningars säkerhet vid vatten? (inaktivt)
2007-05-24Livscykelinventering (LCI) (inaktivt)
2007-05-22System för visualisering av artiklar i en ytbehandlingsanläggning (inaktivt)
2007-05-07Kunddatabas (inaktivt)
2007-04-16Branschundersökning kring informationssäkerhet (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16Certifiering FR2000 (inaktivt)
2007-04-11Enkätundersökning avseeende små och medelstora företags krav på och behov av IT-tjänster (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning för utveckling av trädfällare (Nordanstig) (inaktivt)
2007-03-26Användarstudier, internlogistik och beräkningar av tidsvinster vid manuell hantering (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-02-22Kartläggning av elförbrukning, tryckluft och gasol-använding (kr) (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-01-18Säkerhet och prestanda för Betala.se (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2007-01-04Midroc Electro söker studenter för exjobb (Sandviken) (inaktivt)
2006-12-04Estimering av tyngdpunktshöjd (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-10-30Kompetensförsörjning, styrning och uppföljning av processen (inaktivt)
2006-09-18Kartäggning av marknaden för Personal Identification (inaktivt)
2006-09-18Kartläggning av B2B försäljning av underhållsprodukter(MRO) till Nordisk industri. (inaktivt)
2006-09-18Avancerade webblösningar som kräver flexibilitet, säkerhet och arkitektur (inaktivt)
2006-09-08Deseven söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-08-24Utveckling av programvara (inaktivt)
2006-08-22Förstudie angående samordnad varudistribution till Örebro innerstad (inaktivt)
2006-08-22Marknadsanalys och möjlig utveckling av Räddningstjänsten i Lindesberg (inaktivt)
2006-08-08Bluetooth-betalningar med mobiltelefon (inaktivt)
2006-07-10Flödesanalys på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2006-06-30Undersökning av nyttan med affärssystem i verkligheten (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av programvara för trådlös styrning av redskap på entreprenadmaskiner (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-05-16Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2006-05-10Konstnärlig belysning av Botaniska Trädgården i Skara (inaktivt)
2006-05-03Midroc Electro söker studenter för exjobb (Sandviken) (inaktivt)
2006-03-15IP telefoni på riktigt (inaktivt)
2006-03-06Kryptering och autentisering mellan webbaserade tjänster (inaktivt)
2006-02-10Teknik, system och metoder för kunskaps- och beslutsöverläge (inaktivt)
2006-02-08Adaptiv farthållning – optimering av tidslucka och omkörningstillfälle (inaktivt)
2006-02-06¿ Användarverifieringsverktyg (inaktivt)
2006-01-18Inredning/ombyggnadritning av ett segelfartyg som används till skolfartyg och företagscharter (inaktivt)
2006-01-04Experimentellt examensarbete i elektrisk mätteknik/teoretisk elektroteknik/elektrokemi (inaktivt)
2005-11-23Marknadsanalys (inaktivt)
2005-11-23Kundmätning (inaktivt)
2005-10-06Linux Coach (inaktivt)
2005-09-28Intern brandskyddskontroll på Kraft Foods (inaktivt)
2005-09-26IT-säkerhet, brandvägg in/ut, intern datasäkerhet (inaktivt)
2005-09-13Patientjournalportal för patienter (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-09-05Förbättra användarvänligheten av ledningssystemsdokumentation (inaktivt)
2005-08-08Klassificering av metoder för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-06-07Utveckling av PKI-baserad autentisering för Java applikationer (inaktivt)
2005-05-30Sökfunktion. Användarundersökning. (inaktivt)
2005-05-23Undersöka och anpassa/utveckla metoder och verktyg för att strömma ljud och bild över nätverk (inaktivt)
2005-05-16Basis of SHE (inaktivt)
2005-04-22Avtalsdatabas med SQL,webgränssnitt, SecureID, kopplingar mellan externa program (inaktivt)
2005-04-20Mervärdet av att bo i trähus! - En undersökning av boendeupplevelsen i Sundsvalls Inre Hamn (inaktivt)
2005-04-15Utveckling av metod och verktyg för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-04-11Utveckling av Web Service för hantering av öppna autentiseringsnycklar (ett eller eventuellt två exjobb) (inaktivt)
2005-03-21Omhändertagande av slamsugningsmassor från dagvattenbrunnar (inaktivt)
2005-03-21Säkerhet vid tunnelarbeten (inaktivt)
2005-02-22Tekniska applikationer för Skidindustrin (inaktivt)
2005-02-08Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE (inaktivt)
2005-02-07Turistkorg för Kalklinbanan (gh) (inaktivt)
2005-01-19Kompostering i bostadsrättsförening (inaktivt)
2005-01-07Ramverk för tunna mobila klienter (inaktivt)
2004-12-06Walkie - förarmiljö (inaktivt)
2004-11-15Säker text i IP-telefoni (inaktivt)
2004-11-05Sveriges hetaste internetsida!? (inaktivt)
2004-10-25Strategisk struktur för Intranet (Ljusdal 39) (inaktivt)
2004-10-19Tribologi - uppskatta nötningstal i smorda kontakter (inaktivt)
2004-10-07Bestämning av kompenseringsfaktorer (k-faktorer) vid plåtbockning, företrädesvis för aluminiumlegerade plåtmaterial. (inaktivt)
2004-09-28Trådlösa kortläsarterminaler (inaktivt)
2004-09-21Metod för utveckling av Internetbaserade pilotsystem (inaktivt)
2004-09-01Säkerhet i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-03-16Kunddatabas (inaktivt)
2004-03-16Kundmätning (inaktivt)
2004-03-16Marknadsanalys (inaktivt)
2004-02-24Designa och ta fram en prototyp (inaktivt)
2004-02-17Marknadsundersökning om Säkerhetsövervakning (Intrusion Prevention) (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-02-05Omvärldsanalys för GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living (inaktivt)
2004-02-02Smörjmedelskemi - korrosionsfenomen i syntetiska smörjmedel (inaktivt)
2003-12-18BTP och SHS - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-11-25Design av glasögon med tre mikrofoner och fyra vibratorer för dövblinda (inaktivt)
2003-11-14Kvalitetstestbädd för mjukvara till set-top-box (inaktivt)
2003-11-14Autentifiering (transparent tjänsteanvändning) (inaktivt)
2003-11-14Remote control set-top-box over IP (inaktivt)
2003-10-09Ta fram underlag till CE-märkning (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-05-15Unikt modelleringstillfälle i form av examensarbete på AstraZeneca ¿ Höstterminen 2003 (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-05-13EJB - driftsättning och driftunderhåll (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-01-06SIP i framtiden (inaktivt)
2002-12-10Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.