Sökning: "Man måste"

Hittade 269 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Man måste.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Prognostik for kraftförsörjning i IVHM-system (inaktivt)
2012-03-15Statistisk analys av komplexa driftdata (inaktivt)
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2012-01-26Prognostik för batterier (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-12-28Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation (inaktivt)
2011-12-27Förbättrad medborgardialog om Kalmars utveckling (inaktivt)
2011-11-23System för uppdatering av djupinformation på sjökort i realtid (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-10Modulerad switchfrekvens i radarkraft (inaktivt)
2011-11-02Optimering av körsätt med avseende på bränsleförbrukning (inaktivt)
2011-10-19Styralgoritmer för en avancerad kameraupphängning på hexakopter (gimbal) (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-09-07Sug-och-blåsstyrd paramotor trike (inaktivt)
2011-07-15Utvecklingsprojekt för SöderS andrahandsbokhandels webbhantering (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-05-23Ultrafiltrering och molekylär detektion av patogena mikroorganismer i vatten (inaktivt)
2011-04-14Programvara för läckstabilitet i fartyg utifrån CAD-ritningar (inaktivt)
2011-04-04Styrning av flödessystem (inaktivt)
2011-03-21Relationen mellan uppfångningen av radionuklider och mängden nederbörd, 2011 (inaktivt)
2011-01-18iPHONE som sensor för vägytemätning (utveckling av en app för ojämnhetsmätning av väg) (inaktivt)
2011-01-10Modifiering av radialfläkt för möjlighet att öka fläktens prestanda i form av ökat totaltryck. (inaktivt)
2011-01-05Beräkning av effektuttag ur fjärrvärmeväxlare (inaktivt)
2011-01-05Hur viktig är miljön inom privat hemtjänst? (inaktivt)
2010-12-15Kalibreringsverktyg för Barkhausenmätningar på kamaxlar (inaktivt)
2010-12-15Rullar eller glider rullyftare längs kamaxeln? (inaktivt)
2010-12-08Indikatorer för hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-12-08Goda exeple på hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-12-01Automatisera rekryteringsprocessen genom IT (inaktivt)
2010-12-01Effektivisering genom användargränssnittsmallar vid användarscenarion (inaktivt)
2010-11-10DC/DC omvandlare med roterande transformator (inaktivt)
2010-10-15Livsmedelsverkets mikrobiologiska enhet söker en examensarbetare till projektet ”Validering av metod för att detektion och isolering av VTEC i livsmedel”. (inaktivt)
2010-10-14Typbyggnader och energieffektiviseringsåtgärder i Dalarnas byggnadsbestånd (inaktivt)
2010-10-01Vad kostar det att göra fel? (inaktivt)
2010-09-21Avgasrening för framtida miljölagstiftning (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-09-15Miljölagstiftning (inaktivt)
2010-09-13Författare söker hjälp med marknadsföring (inaktivt)
2010-08-18Allmänningar - en ekonomisk analys (inaktivt)
2010-08-18Avloppslösning för landsbygden (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-06-29Accelererad förångning av reduktionsmedel (inaktivt)
2010-06-17Sug-och-blåsstyrd paramotor trike (inaktivt)
2010-06-07Provning och simulering av variabel ventilprofil och dess effekter på emissioner (inaktivt)
2010-06-01Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät (inaktivt)
2010-05-26Mat, bränslen och fibrer utifrån ett hållbarhetsperspektiv (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-04-29Uthållig hantering av förorenade sediment i Östersjön - Livscykelanalys av muddringsteknik (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-02-24Kommunikation mellan mätinstrument (inaktivt)
2010-02-24Framtidsanalys av småländsk landskapsbygd (inaktivt)
2010-02-23Kontrollerad åtdragning (moment/vinkeldragning) av skruvförband på fordonshjul. (inaktivt)
2010-01-20Marknadsföring av ett nytt fossilfritt bränsle – bio-DME (inaktivt)
2010-01-13Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis (inaktivt)
2010-01-07Användbarhetsutvärdering av ett simuleringsspel för förståelse av energianvändning i hemmet (kr) (inaktivt)
2009-12-21Användning av nätverksinformation i prediktiv modellering (inaktivt)
2009-12-09Temperaturreglering i partikelfilterregenerering (inaktivt)
2009-11-25Hur kan marken inom 30 meter från järnvägen användas? (inaktivt)
2009-11-18Kopia av Tillverka en prototyp av en underhållnings leksak. (inaktivt)
2009-08-21Förbättra reningsprocess (inaktivt)
2009-06-16Ny belysningsteknik för växthus (inaktivt)
2009-05-26Val av assistanssamordnare (inaktivt)
2009-05-08Solcellsutveckling i Sverige (inaktivt)
2009-04-21Utveckling av kulturhistoriskt fastighetsbestånd (83) (inaktivt)
2009-04-21Gotländska Besöksplatser (82) (inaktivt)
2009-01-26Lönsamhet för småskalig slakt och förädling. En jämförelse mellan att sälja djuren till slakteri och att hantera hela kedjan själv från uppfödning till försäljning till kund (inaktivt)
2008-10-09Energi- och miljökrav vid markförsäljning (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2008-06-16Modellbaserad navigering (inaktivt)
2008-06-16Pelletering/granulering av cellulosa/mineralfiberblandning (inaktivt)
2008-06-16Statistikredovisning för stiftelse Actíva (inaktivt)
2008-06-09Prognosmodell för reglerpriser (inaktivt)
2008-05-30Ökad katodlivslängd -ett industrinära projekt (inaktivt)
2008-05-30Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (inaktivt)
2008-05-30Minskat energislöseri med textila lösningar (inaktivt)
2008-05-30Flödereglering/QoS i ett börshandelssystem (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-05-12En omvärldssimulator för CEDES (inaktivt)
2008-04-17Molekylära signaler som reglerar specificitet i nervkretsbildning (inaktivt)
2008-02-27Dolomitkalk som slaggbildare (inaktivt)
2008-02-06Examensarbete: Virtual Meeting Services (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-06Automatisk matchning och tracking av speciella objekt i IR-bilder med objektmodellering och lärande system (inaktivt)
2007-11-26Avfallshantering inom Göteborgs Stad Centrum (inaktivt)
2007-11-09Hur kan man uppmärksamma elanvändningen i hemmet samt bidra till en medveten energianvändning? (kr) (inaktivt)
2007-11-06Planering för önskad servicegrad (inaktivt)
2007-10-24Modellering för diagnos i OpenModelica - implementation och analys (inaktivt)
2007-10-18P3 sökr unga tänkare... (inaktivt)
2007-10-12Marknadföring av ny webbservice (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-24Utveckling av en passiv 3D-skanner för rekonstruktion av 3D-modell av objekt från en sekvens av IR-bilder (inaktivt)
2007-09-21Studie av småbarnsgrupp med okonventionellt arbetssätt vid förskola i Nyköping (inaktivt)
2007-09-21Utveckling av ett lärande system för detektion och identifiering av gas i IR-bilder (inaktivt)
2007-09-21Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-09-19Globala regulatoriska krav för medicinsk teknik (inaktivt)
2007-08-16Upptag av cesium i potatis och grönsaker (inaktivt)
2007-08-01Energistudie Mejeri Kallhäll (inaktivt)
2007-07-17Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-07-06Kartläggning av marint liv i Drammensfjorden (inaktivt)
2007-07-02Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-04Utvärdering av metoder att göra löstagbara nanofilmer (inaktivt)
2007-06-04Effektiv modularisering av elsystem (inaktivt)
2007-06-04Semi-analytisk lösning av initialvärdesproblem (inaktivt)
2007-05-31Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw) (inaktivt)
2007-05-10Tvärvetenskaplig utveckling av marknadsföring och kommunikation på Internet (inaktivt)
2007-05-07Ingenjörsämnen på Dalénium, upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-04-16Konstruktion av schemaläggnings- och tidredovisningssystem (inaktivt)
2007-04-11Generating solutions for generic one player games (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 3:Marknadsundersökning/marknadsföring gällande INBILDNING - en humanistisk uppfinning samt den facklitterära skönboken Frågan är JA (inaktivt)
2007-04-04Portering av övervakningsverktyget MAMon till Eclipse (inaktivt)
2007-04-02Marknadsföra en ideell organisation (inaktivt)
2007-03-20Optimization and validation of a Sandwich ELISA for detection of Streptococcus equi subspecies equi (inaktivt)
2007-03-05Bygga styrsystem för fordon - ett experimentsystem för CEDES (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-03-01”Framtagande av modell för konfigurationsmatrisen innefattande alternativ samt regelverk och ansvar för olika funktioner” (inaktivt)
2007-02-22Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (inaktivt)
2007-02-22Användning av handdatorer inom byggsektorn (kr) (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2007 (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2006 (inaktivt)
2007-01-31Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (aw) (inaktivt)
2007-01-30Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (aw) (inaktivt)
2007-01-22Backoffice till wwww maknadsplats i C# .NET 2.0 (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats: Produktutveckling av en ny produkt inom belysning (FP/AP) (inaktivt)
2006-12-19Införande av modernt lagerstyrningssystem i mindre företag (inaktivt)
2006-12-19Införande av modernt lagerstyrningssystem i mindre företag (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-12-07Detektera robothandel genom realtidsanalys av börsdata (inaktivt)
2006-12-01MIFO 1-inventering av industrimark. (inaktivt)
2006-11-21Hur får man lärare och elever att lära sig mer om hushållsapparaters elförbrukning med hjälp av ett datorspel? (kr) (inaktivt)
2006-11-20Statistisk beskrivning av mätosäkerhet vid en industriell process. (inaktivt)
2006-11-17Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar (inaktivt)
2006-11-17Solpaneler för elproduktion på flerfamiljshus (GH)Hjalmarsson _F (inaktivt)
2006-11-14Återföring av erfarenhet - Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw 2006) (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-10-31Dynamisk data populering av SVG (Scalable Vector Graphics) (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-31LXR signalering i det metabola syndrom och diabetes (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning på ett real case (aw) (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av system för balanserade styrkort (inaktivt)
2006-10-07Webbaserad kontroll av ultraljudssökare (inaktivt)
2006-10-02Vill du skriva en uppsats om klienter på socialkontor som får extra stöd att söka jobb? (inaktivt)
2006-09-22Lättviktseldrör för kanon (inaktivt)
2006-09-04Tryck på mikrolinser för 3-D och vinkelberoende bildsekvenser (inaktivt)
2006-09-04Konstruktion av schemaläggnings- och tidredovisningssystem (inaktivt)
2006-08-28Transitions in music for videogames (inaktivt)
2006-08-24Marknadsundersökning: Nya marknader och tillämpningar för temperaturkontroll med lågemissiv färg (inaktivt)
2006-08-02Optimerad svetsning genom simulering av inträngning och förbandsgeometri (inaktivt)
2006-07-10Flödesanalys på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2006-06-20Barnasinne - ett reggio i Bergslagen (inaktivt)
2006-05-22Examensarbete - Förpackningsdirektivet (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-04-07Att hitta hästkonturer med datoriserad bildanalys (inaktivt)
2006-04-03Utveckling av ny multifunktionell fiskesajt (inaktivt)
2006-03-10Hur ska vi minska de miljöbelastade förluster i produktionen? (inaktivt)
2006-03-06Kryptering och autentisering mellan webbaserade tjänster (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-02-21Metodutveckling för rengöring, temperering av mätobjekt för längdmätning med acceptabel mätduglighet. (aw) (inaktivt)
2006-01-18Utvinning av cellulosabaserade nanoelement ur cellulosafibrer (inaktivt)
2006-01-18Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial (inaktivt)
2006-01-18Högfyllda papperskompositer (inaktivt)
2006-01-04Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2005 (inaktivt)
2005-12-05Semi-analytisk lösning av resistiva MHD-ekvationer (inaktivt)
2005-12-02Utveckling av applikation för automatisk datahantering (inaktivt)
2005-11-23Förbättring av utvecklingsprocess och modifiering av verktyg (inaktivt)
2005-11-17Livsmedelshygien (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-16Livslångt Lärande (inaktivt)
2005-11-15Analys av vattenströmning vid dammsugning av pooler (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-10-07Studier av kristallisation i gjutslagger och dess inverkan på värmeflödet vid stränggjutning (inaktivt)
2005-09-19Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) (inaktivt)
2005-09-07Webbutvecklare med intresse av användarorienterad Web-design för affärsstödsystem (inaktivt)
2005-06-30Genomföra tillståndsprövning av Motala Verkstads verksamhet i Motala (inaktivt)
2005-06-30Energibesparing (Hofors) (inaktivt)
2005-06-27Utveckling av jordmätsond (inaktivt)
2005-05-27Alternativ mätmetod till fotoceller i bowlingsimulator (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för lödrobot program fas 3 (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-05-02System för storleksoptimering av återanvändbar J2ME-kod  (inaktivt)
2005-04-29Genomföra tillståndsprövning av Motala Verkstads verksamhet i Motala (inaktivt)
2005-04-27Design av skydds- och bärbåge på rengöringsrobot (inaktivt)
2005-04-25Underhåll av bostadsfastigheter i Sverige (aw) (inaktivt)
2005-04-18Marknadsundersökning för att utreda intresset inom Svenska Kyrkans enheter för ett centralt IT-stöd (inaktivt)
2005-04-11Utveckling av Web Service för hantering av öppna autentiseringsnycklar (ett eller eventuellt två exjobb) (inaktivt)
2005-04-06Generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2005-03-21Reducering av partikelhalten i luften vid vissa trafikplatser (inaktivt)
2005-03-18Optimering av flotationsprocessen (inaktivt)
2005-03-17Framtidens transporter (UK 02) (inaktivt)
2005-02-24Pensionärsboende i Bråbo (JH 03) (inaktivt)
2005-02-22Tekniska applikationer för Skidindustrin (inaktivt)
2005-02-03Polyuretanblock i inloppslåda (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-20Kartläggning av insamling av bioavfall (inaktivt)
2005-01-19Simulering av elektrisk partiell urladdning med Finita Element Metoden (FEM) (inaktivt)
2005-01-11Centralisera eller decentralisera IT? (inaktivt)
2004-12-08Optimerat spel (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-12-08Auktoriserad revisor, ett skrå som överlevt för länge? (37) (inaktivt)
2004-11-22Utvärdering och omprogrammering av Studentkåren i Sundsvalls hemsida (inaktivt)
2004-10-29¿Försvunnen¿ processolja (aw) (inaktivt)
2004-10-28Kvalitativ Diagnos av Lastbilsmotor (inaktivt)
2004-09-28Trådlösa kortläsarterminaler (inaktivt)
2004-09-27Optimering av substrat och kolloider för proteinstudier med SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) (inaktivt)
2004-06-14Utveckla framtida försvarets logistikstöd (inaktivt)
2004-05-28Entreprenörskapsexjobb från SAAB- Marknadsanalys och affärsplan (inaktivt)
2004-05-18Marknadsföring av en tvådelad kastrull (inaktivt)
2004-05-12Inverkan av processvariationer på spridning i egenskaper hos hårdmetallämnen (aw) (inaktivt)
2004-05-12Förslag på konstruktion/maskin (JH 05) (inaktivt)
2004-05-12Kartläggning av underhåll (aw) (inaktivt)
2004-05-05Jordningsproblematiken vid pulverlackering (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-04-20Utveckla och automatisera borrigg (maskinkonstruktion) (inaktivt)
2004-04-20Påkänningar i partknippen som funktion av temperaturgradient i vattenkylda turbogeneratorer (aw) (inaktivt)
2004-04-20BARNASINNE - ett initierande i skapandets förunderliga möjlighet till frigörelse av känsla och tanke. Ett reggio i Bergslagen. (inaktivt)
2004-04-13Value at Risk i portföljval (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-03-17Utveckla en hastighetsmätare för pneumatiska cylindrar (inaktivt)
2004-03-10Flexibel produktkatalog (inaktivt)
2004-02-16Optimering av insättning (Hofors) (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2004-01-12Marknadsföring av ett nystartat företag med unik affärsidé (inaktivt)
2003-12-18Processer (42) (inaktivt)
2003-11-21Benägenhet att byta till kollektivtrafik från andra transportslag vid arbetsresor (inaktivt)
2003-11-14Klungare bunchersystem (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-11-03Förbättrad kontroll av alkydoljeemulsioner (inaktivt)
2003-10-23Distributionslösningar inom EU-området (TH 06) (inaktivt)
2003-09-17Staroffice (inaktivt)
2003-09-17Laserhärdning av låg och hög legerade verktygstål (inaktivt)
2003-08-14Styra rotation av ett grafiskt objekt på Internet (Ljusdal 13) (inaktivt)
2003-07-16Undersöka nyttjandeflöde (inaktivt)
2003-06-27Pendling och flyttning i Storfors kommun (inaktivt)
2003-06-26Pulverfärgers mekaniska egenskaper (inaktivt)
2003-06-26Transport av radionuklider i berg (inaktivt)
2003-06-13Plastbranschen, marknadsundersökning: Formsprutning (inaktivt)
2003-05-27Examensarbete i strömningsmekanik på mikroskala. (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-05-05Förslag på konstruktion/maskin (JH 04) (inaktivt)
2003-03-10Organisatoriskt lärande och erfarenhetsåterföring i praktiken (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-01-30Marknadsföring i ett entreprenad företag (Gävle) (inaktivt)
2003-01-20Karaktärisering av litiumbatterier (inaktivt)
2003-01-20Validering av information i en flerlagersarkitektur med EJB (inaktivt)
2003-01-20WebLogic Server versionsuppdateringar av EJB, JSP och Servlets under drift (inaktivt)
2003-01-20Distribuerade databaser - en jämförelse mellan databas-specifik teknik och XA-standarden (inaktivt)
2003-01-20Geometrisk analys av 3-dimensionella CAD-modeller (inaktivt)
2003-01-03Fusionspotential för kompakta och sfäriska tokamaker (inaktivt)
2003-01-03Analys av administrativa processer (inaktivt)
2003-01-02NANOSEKUNDPULSARE (inaktivt)
2002-12-04QoS för distribuerade styrsystem (inaktivt)
2002-11-27Post Mortem Debugger (inaktivt)
2002-11-18Expo & Eventdesign Projekt Monter (inaktivt)
2002-11-14WebLogic Server security realm (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.