Sökning: "nätverk"

Hittade 226 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet nätverk.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-27Analys av en ny metod för maskininlärning (inaktivt)
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2011-11-23System för uppdatering av djupinformation på sjökort i realtid (inaktivt)
2011-09-05Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt)
2011-09-05Sponsorpaket - Peace & Love Foundation (inaktivt)
2011-08-18Energieffektiva butiker (inaktivt)
2011-08-12VA i omvandlingsområden - Vilken strategi är hållbar för Östersjön? Fallstudie i Sverige och i Estland (inaktivt)
2011-07-22Rörelsedetektering med videoanalys i inbyggt system (inaktivt)
2011-07-06Vidareutveckla databashantering för mobila applikationer med tillhörande gränsnitt till web och log server funktionalitet samt kommunikationsprotokoll över mobila nätverk . (inaktivt)
2011-06-19Examensarbeten inom Mobiltelefoni (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2011-04-19My Social TV (inaktivt)
2011-04-14Programvara för läckstabilitet i fartyg utifrån CAD-ritningar (inaktivt)
2011-02-10GPS med RTK på C200 (inaktivt)
2011-02-01Verksamhetsutveckling - Hur kan vi få vår ideella förening att blomstra? (inaktivt)
2011-01-27Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2010-11-25Marknadsundersökning för lokalproducerad mat i gränshandeln (inaktivt)
2010-10-07Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-09-17Ethernetkommunikation för radarsensor (inaktivt)
2010-09-01Marknadsundersökning - mötesplats för arbetslösa (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-06-10Kan vi minska Knarket på krogen? (inaktivt)
2010-05-31Högre stridsledning/spelledning (inaktivt)
2010-05-283D-generering med Time-of-Flight kameror för användning inom civil säkerhet (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Distribuerad följning i skalbara sensornätverk (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Sensorplanering för övervakning med hjälp av 3D-kameror (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling: Automatiserad konfiguration och kalibrering av kameror i nätverk (inaktivt)
2010-05-24Kopia av Examensarbeten inom Telekom (inaktivt)
2010-05-19Utvärdering Internationella Torget på Bokmässan (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-04-29Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-04-26Vill du vara med och bygga framtidens verktyg för personlig utveckling? (inaktivt)
2010-04-09Marknadsundersökning för lokalproducerad mat i gränshandeln. (inaktivt)
2010-04-07Webbaserat kart- och dokumentationssystem för Internetförbindelser (inaktivt)
2010-03-22Marknadssegmentering/marknadsundersökning för AllergiKompetens (inaktivt)
2010-03-15AI - lärande nätverk, statistik och produktutveckling inom trav och sport (inaktivt)
2010-03-11Hantering av förorenade sediment – en undersökning av aktörer och policys på national och transnationell nivå (inaktivt)
2010-03-09Extremt energisnålt och säkert trådlöst miljömätsystem (inaktivt)
2010-02-25Databas för kvinnligt business-nätverk (inaktivt)
2010-02-15Hästens lokala betydelse och utvecklingkraft (inaktivt)
2010-02-10Examensarbeten inom Telekom (inaktivt)
2010-02-02Skapa en social mötesplats för entreprenörer och investerare (inaktivt)
2010-01-27Reklamfinansiering av befintliga externa betaltjänster via sms. (inaktivt)
2010-01-13Genetisk kartläggning av de neuronala nätverk i hjärnbarken som styr beslutsfattande baserat på taktil information (inaktivt)
2010-01-12Utveckling av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2009-12-21Användning av nätverksinformation i prediktiv modellering (inaktivt)
2009-12-04Utvecklingsprojekt inom Webb (inaktivt)
2009-12-01Nya metoder för att förbättra distributionen av IPTV i digitala hemmet (inaktivt)
2009-11-25Vill du vara med och utveckla ett hållbart vattenbruk i Skandinavien? (inaktivt)
2009-11-20Förändring av hård och mjukvara i biometrisk applikation (inaktivt)
2009-08-20Yrkesguide - en väg till arbete! (inaktivt)
2009-02-20Bildsegmentering av rörliga föremål (inaktivt)
2009-02-18Återigenkänning i kameranätverk (inaktivt)
2009-01-07Hantering av dataredundans i associativa SAN-nätverk (inaktivt)
2008-12-19Företagens Internetanvändning (inaktivt)
2008-09-02Framtagning av en projekthandbok för genomdrivning av tekniskaprojekt (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av ett projektarbete inom socialtjänstens förebyggande arbete för barn och ungdomar (inaktivt)
2008-05-30Virtuellt Whiteboard - Utvecklingsprojekt i Java (inaktivt)
2008-05-30Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (inaktivt)
2008-05-30Studier av specifika nervcellskretsar i hjärnan av relevans för schizofreni och Parkinsons sjukdom (inaktivt)
2008-05-30Automatiskt Snörasvarningssystem [Mekatronik] (inaktivt)
2008-04-24Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-04-17Systemutvecklare (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige”- ett projekt kring social mobilisering och frivilligt socialt arbete i Svenska kyrkans förortsförsamlingar i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige” - om social mobilisering och frivilligt socialt arbete Angereds, Bergsjöns, Biskopsgårdens samt Gunnareds församlingar, Svenska kyrkan i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-18Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor (inaktivt)
2008-01-16Kundundersökning samt förändringsförslag till avance.nu (AP) (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-12Hästar, veterinärer och IT (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-10-29Marknadsstrategi för entreprenörsnätverket inom upplevelseindustrin Hjälmaren Runt! (inaktivt)
2007-09-25On-Line Navigation på Windows Automotive (inaktivt)
2007-09-25Utveckling och/ eller analys av Mesh nätverk och Ad hoc routing protokoll (inaktivt)
2007-09-21Neurala nätverk i ryggmärgen (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av Artificiella Neurala Nätverk för handel på valutamarknaden (inaktivt)
2007-08-24Knowledge discovery in large datasets: The Netflix prize (inaktivt)
2007-08-17Hur kan samverkan mellan företag i nätverk vidareutvecklas? ¿ Fallstudie av ett företagarnätverk inom träbranschen i östra Värmland (inaktivt)
2007-08-17Är skolan i Karlstad attraktiv? (inaktivt)
2007-08-16The Mobile Cameraman – Providing streaming mobile video as input to a VJ mixer (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-07-06Automatiserad kalibrering av optisk spektrumanalysator (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-27Utvärdering av nätverk inom besöksnäringen (inaktivt)
2007-06-22Utvecklingsprojekt i matematik i förskolan (inaktivt)
2007-06-20Attraktiv livsmiljö - vilken betydelse har sociala faktorer? (inaktivt)
2007-06-16Neuronala nätverk inblandade i schizofreni (aw) (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-07Dyslexiprojekt i Södra Närke - en utvärdering (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-06-01Utveckling av IR-kameraemulator för PC (inaktivt)
2007-05-29Formgivning av förpackningar till praliner (inaktivt)
2007-05-29Skapa ett beställningsunderlag för hur en hemsida skall se ut (inaktivt)
2007-05-21EU-projektet ERE - Energize Regional Economies (inaktivt)
2007-05-14Mätning av pappersegenskaper genom bildbehandling (inaktivt)
2007-05-10Tvärvetenskaplig utveckling av marknadsföring och kommunikation på Internet (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-13Examensarbete i social nätverksanalys (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och marknadsföring av Stiftelsen Skog & Trä (AP) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av Baggbrobygden (AP) (inaktivt)
2007-04-04Varumärket ¿Handelskammaren Värmland¿ (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning för sportfiskebåt (inaktivt)
2007-03-30Visit Bergslagen(aw) (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av projekten inom landsbygdsutvecklingsprogrammet (2003-2005) (inaktivt)
2007-03-28Samverkan mellan Jämtländska företag för att nå nya internationella marknader (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-03-01Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2007-02-26Konstruktionshjälpmedel för val av motor och växlar i ett mutterdragarssystem (inaktivt)
2007-02-14Förstudie av dynamisk webbplattform för affärsutbyte - Affärscommunity (inaktivt)
2007-02-12Spännande Behovsanalys och Marknadssegmentering av entreprenöriell målgrupp (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsföring av kulturkvarteret Täljstenen i Sala (AW) (inaktivt)
2007-02-09Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2007-02-05Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-01-31Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (aw) (inaktivt)
2007-01-23Fönsterinstallatören söker examensarbetare inom kvalitetsstyrning (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-04Matematisk modellering av dopamin-modulering av arbetsminnes-relaterad hjärnaktivitet (inaktivt)
2007-01-04Fönsterinstallatören söker exjobbare inom logistik (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-02WHYDAN och AcademiaLive söker framtidens IT-utvecklare för JAVA projekt (inaktivt)
2006-12-21Övervakningsutrustning till Hydraulik- och smörjoljeanläggningar (aw) (inaktivt)
2006-12-14Kartläggning, marknadsundersökning och hälsobokslut för nätverket Hälsosam Sverige. (AP) (inaktivt)
2006-12-12Omvärldsanalys, verksamhetsplan samt budget till Nätverket HälsoSam Sverige (AP) (inaktivt)
2006-12-11Professionell och kommersiell – kan idrottsföreningar i kooperativ öka den kommersiella försäljningsvolymen? (AP) (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-21Magnettåg till Örebro! En studie för Handelskammaren Mälardalen (inaktivt)
2006-11-14Förändringsförslag åt enhet på Hallstahammars Kommun (AP) (inaktivt)
2006-11-03Byggandet av ett investmentbolag med gott hjärta (inaktivt)
2006-10-19SVERIGES SERIÖSASTE JULKLAPPSPORTAL JULTIPS.SE (gå in och titta på förra årets sajt) (inaktivt)
2006-10-18Utvärdera projektet KvinnTätt! – vars mål är att få fler företagarkvinnor i Västmanland (ke) (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning: Hur har projektet KvinnTätt! nått ut? (ke) (inaktivt)
2006-09-27Systemutvecklare (inaktivt)
2006-09-21Mobil kommunikation (inaktivt)
2006-08-25Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2006-08-23Hur fungerar ett partnerskap mellan näringsliv och Högskola Dalarna? (inaktivt)
2006-08-10Vad finns det för tekniska lösningar för Flexibelt Lärande? (ap) (inaktivt)
2006-07-18Beräkning av Diagnoser i Distribuerade System i Scania Lastbil (inaktivt)
2006-07-03Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-06-20Hur fungerar regionwebben? (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-06-16Utvärdering av ett webbprojekt (inaktivt)
2006-06-15Artificiell Intelligens för situationsanalys (inaktivt)
2006-06-12Många olika förslag från medlemsföretag i Aluminiumriket i Småland (inaktivt)
2006-06-12Marknadsundersökning - utveckling av gärdesgårdar (TH 06) (inaktivt)
2006-04-28Utveckling av integrationsprogramvara (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2006-04-03Community för företagsamma tjejer/kvinnor som komplement till ny bok (inaktivt)
2006-02-24NetMessenger exjobbare inom vår tjänst för direktmeddelanden (inaktivt)
2006-02-15Distribuerad feldiagnos för inbyggda system (inaktivt)
2006-01-05Säker e-post med elektronisk identifikation (inaktivt)
2006-01-04Sociala nätverk och produktrekommendationer i Web2.0 (inaktivt)
2006-01-04Marknadsundersökning - Hantverksmarknaden (inaktivt)
2005-12-19Bygga Organisationen kring ett virituellt Informationssystem (Nordanstig) (inaktivt)
2005-12-07Examensarbeten inom mobil digitalteknik för affärssystem (inaktivt)
2005-11-30Utvärdering av ett skolprojekt (inaktivt)
2005-11-23En kartläggning av företagen i Bollnäs Kommun. Deras behov av stöd, service och samverkan. (Bollnäs) (inaktivt)
2005-09-21Hur ser invånarna i Hagfors på den lokala handeln och hur ser handlarna på sig själva? (inaktivt)
2005-09-19Exjobb åt Pharmadule Emtunga (inaktivt)
2005-09-07Representation av osäkerhet för Web Ontology Language med hjälp av Bayesianska nätverk (inaktivt)
2005-09-07Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2005-09-05Färgning av cellulosa och textilfibrer (inaktivt)
2005-08-16Utveckling av datorspel (inaktivt)
2005-06-171-2 webb-/systemutvecklare till internationell community och marknadsplats på flera språk (inaktivt)
2005-06-01Utveckling av Centrallagersystem för butik med databaskopplingar till befintligt butiksdatasystem. (inaktivt)
2005-05-23Undersöka och anpassa/utveckla metoder och verktyg för att strömma ljud och bild över nätverk (inaktivt)
2005-05-19Marknadsundersökning - hantverksmarknaden (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-04-22Utveckling av tjänsteportal för Telematik (inaktivt)
2005-04-22Avtalsdatabas med SQL,webgränssnitt, SecureID, kopplingar mellan externa program (inaktivt)
2005-04-15Logistik: interna rutiner, kostnadsövervakning, systematisering av materialflöden till och från kund. (inaktivt)
2005-03-31Marknadsföringsmaterial till företagsnätverk (inaktivt)
2005-03-31Företagsdatabas till företagarnätverk (inaktivt)
2005-03-21Hälsopåverkan från vägbulor (inaktivt)
2005-02-14Modellbygge - Bly/Syra batterier (inaktivt)
2005-02-09Marknadsundersökning för sportfiskebåt (inaktivt)
2005-01-311-2 webb/systemutvecklare till internationell community och marknadsplats på flera språk (inaktivt)
2004-12-15Kluster som drivande faktor i regionen (inaktivt)
2004-12-06Modellbygge - Bly/syra batterier (inaktivt)
2004-12-06Walkie - förarmiljö (inaktivt)
2004-12-06Lastkontroll - Dynamisk stabilitets bedömning (inaktivt)
2004-10-21Värdeskala för kundtjänstarbete och -arbetsgivare? (UK 10) (inaktivt)
2004-10-18Hur utbildas bäst personal i kundtjänst? (UK 10) (inaktivt)
2004-09-07TRÄFÖRETAGS UTVECKLING OCH SAMARBETEN (Gävle) (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-06-01Blyfri process för avancerad elektronikproduktion (inaktivt)
2004-05-28Nätverk för samarbete i Teknikbyns Tillväxtpark (aw) (inaktivt)
2004-05-24Den trådlösa communityn (inaktivt)
2004-05-14Marknadsplan (inaktivt)
2004-04-15Utveckling av web-baserat rapportverktyg (inaktivt)
2004-04-15Utarbeta analysmetoder för driftstatistik (inaktivt)
2004-04-13Marknadsanalys ¿ publika arrangemang (JJ) (inaktivt)
2004-04-13Modellering och presentation av simulerade datornätverk (inaktivt)
2004-04-13Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2004-03-09Bayesianskt nätverk i ett system för övervakning av en gasturbin (aw) (inaktivt)
2004-02-243D-MID, tredimensionella kretskort (inaktivt)
2004-02-15Hårdvarubaserade videokomprimering (2 examensarbete) (inaktivt)
2004-02-10Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2004-02-02Marknadsplan med mål och handlingsplaner (aw) (inaktivt)
2004-01-30Digitalkonstruktion: Utvärdering av MAC/PHY kretsar för 10/100BASE-T (Ethernet) (inaktivt)
2004-01-19Unika upplevelser i Kalmar län (UK 01) (inaktivt)
2004-01-07Marknadsundersökning för Swedish Aerospace and Defence SMEs, (SADS) en branschgrupp inom Teknikföretagen (inaktivt)
2003-11-14Remote control set-top-box over IP (inaktivt)
2003-11-14Developers community (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-10-07Examensarbeten inom Datateknik (inaktivt)
2003-09-17Franchise (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-09-10Inmatningsmodul i Java (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-06-13Bilddatabas/webcrawler (inaktivt)
2003-05-21Modellering och presentation av nätverk (inaktivt)
2003-04-24Framställning av personalhandbok (inaktivt)
2003-04-04MINSKAD SJUKFRÅNVARO VID ELECTROLUX DISTRIPARTS AB OCH ELECTROLUX COMPACT APPLIANCES, TORSVIK, JÖNKÖPING (inaktivt)
2003-03-27Optimering av elmotordrivet slagverk (JH 08) (inaktivt)
2003-03-03Innovativt återbruk av restprodukter (inaktivt)
2003-01-20Bioinformatik & genomanalys på RNA-nivå (inaktivt)
2002-12-04QoS för distribuerade styrsystem (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)
2002-11-05Marknadsanalys Eventuell expandering av verksamheten (inaktivt)
2002-10-16Analys-EU-omvärldsbevakning för Västmanland (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.